Jaká podpora cirkulární ekonomiky čeká firmy díky novým dotacím?

Tiskové zprávy

Praha, 1. června 2021 – Velké, střední i malé firmy mohou v aktuálních dotačních výzvách Ministerstva průmyslu a obchodu získat dotace na mzdy, inovativní výrobní zařízení či testování svých produktů, pokud prokážou, že projekty přispívají rozvoji cirkulární ekonomiky a snižují negativní dopad činnosti na životní prostředí. Českým firmám se tak už za několik týdnů otevírá obrovská příležitost, jak přenést inovace do praxe. Cirkulární ekonomika, která je základem evropské Zelené dohody, v sobě skrývá obrovský potenciál pro rozvoj konkurenceschopnosti, snižování emisí a také ochranu přírody. Pouze málo firem ale zatím využívá její plný potenciál. Pomoci mohou jak nové dotační příležitosti, tak odborné konzultace.

„Jenom 9 % materiálů se recykluje a vrací do oběhu, a přitom cena plastů, kovů i dalších surovin letos vyletěla na rekordní hodnoty. To by měl být pro nás všechny impuls k tomu, proč se cirkulární ekonomikou zabývat. Leží zde obrovský nevyužitý potenciál a v Česku máme nespočet skvělých inovativních firem, které teď mohou získat financování pro testování nových materiálů, výrobních postupů, nákup strojů či další inovace,” uvádí Laura Mitroliosová, ředitelka poradenské společnosti CIRA Advisory.

Nové dotační výzvy a veškeré podmínky pro získání financování zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu již 28. května, nicméně už nyní víme, že budou podporované projekty mimo území hl.m. Prahy „V dotacích vidíme velkou příležitost a je to první z řady podpor, které se soustřeďují na podporu cirkulární ekonomiky ve firmách. Na druhou stranu je to velká zodpovědnost a naše role dohlédnout na správnost uchopení principu CE v projektech, které budou žádat o podporu,“ říká Laura Mitroliosová z CIRAA, kteří poskytuji konzultace v oblasti cirkulární ekonomiky. O dotaci bude možné u většiny těchto programů již v červnu. U jednotlivých projektů bude zásadní také dopad na životní prostředí. Velké firmy musí doložit, že dotovaný projekt snižuje negativní vliv na přírodu, u menších a středních podniků je toto kritérium velkou výhodou. 

„Za nezbytné vnímám, aby dotované projekty skutečně splňovaly kritéria cirkulární ekonomiky a dotace získaly ty projekty, které firmy posunou inovativním směrem. I proto doporučujeme projekt ještě před zažádáním o dotaci prokonzultovat s odborníky, kteří mohou přijít s novými podněty v oblasti produktového designu, materiálových toků nebo výrobního procesu,” radí Laura Mitroliosová.


O samotné dotace bude pravděpodobně velký zájem. „Dle nejnovějšího průzkumu společnosti PWC, už třetina generálních ředitelů společností působících v Česku aktivně ve svých firmách snižuje uhlíkovou stopu. Dá se tedy předpokládat, že i další firmy začnou investovat do nových projektů. S podáním dotačních žádostí proto pomáhají i specializované poradenské společnosti pro tuto oblast,” říká Michala Pešková, ředitelka společnosti MIDA Consulting a odbornice na dotace v oblasti průmyslu.

Pro zájemce o dotace pořádají CIRA Advisory a MIDA Consulting společný webinář. Přiblíží na něm dotační výzvy, typy projektů vhodné pro žádosti o dotace i celý proces.  Webinář se koná 3. června od 9:30 na platformě ZOOM. Registrace je možná už nyní skrze tento link.

O CIRA Advisory

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám, obcím a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete nawww.ciraa.eu

O MIDA Consulting

MIDA Consulting je poradenská agentura specializující se na dotační poradenství pro firmy ze zpracovatelského průmyslu a sektoru služeb. Ač malá firma, za dobu své existence pomohla svým klientům získat dotace v souhrnné výši přes 1,3 mld. Kč. Služby jsou založeny na dlouhodobém partnerství, které spočívá v kompletním dotačním managementu. Firma se tedy postará nejen o dotační žádost jako takovou, ale i o následnou administraci podpořeného projektu. Více informací naleznete na stránkách www.midaconsulting.cz nebo www.cirkularnidotace.cz

Laura Mitroliosová – je ředitelkou poradenské společnosti CIRA Advisory a odbornicí na cirkulární ekonomiku v českých firmách. Projekty konzultuje tak, aby jejich realizace skutečně posunula Vaši firmu blíže k cirkulárnímu fungování s respektem k životnímu prostředí.

Michala Pešková – je zakladatelkou a ředitelkou společnosti MIDA Consulting s více než 12letou zkušeností s dotačním poradenstvím, pro klienty firma získala dotace ve výši 1,3 miliardy Kč a pyšní se více než 90% úspěšností u žádostí svých klientů. Michala též absolvovala na VŠCHT kurz oběhového hospodářství a orientuje se na udržitelné projekty.