Je životní cyklus výrobku u konce? Využijte ho jako materiál pro výrobek nový

Blog

Je životní cyklus výrobku u konce? Využijte ho jako materiál pro výrobek nový

Tržní situace ukazuje, že zdroje, jakými jsou dřevo, plasty nebo kovy, jsou konečné a jejich cena proto letos vzrostla o desítky procent. Přispívá k tomu i právě probíhající materiálová krize. Řešením může být cirkulární ekonomika, která se začíná objevovat nejen v byznys modelech, ale i v surovinách a materiálech. V Česku máme skvělé firmy, které dlouhodobě usilují o odpovědný přístup k přírodním zdrojům a uzavírání materiálových cyklů. Patří k nim architekti, výrobci městského mobiliáře se zakázkami z celého světa, nebo poradci odpadového hospodářství. Tyto firmy představí své nejnovější projekty již 13. října na konferenci Circular Economy Talks: Not only CEOs’ agenda. 

Cirkulární ekonomika se začíná více a více projevovat v nových byznys modelech. Firmy odkupují své použité výrobky, recyklací je zařazují do své výroby a zajišťují tak znovupoužití, nebo formují nová partnerství. Vznikají i společnosti, které poskytují tradiční služby, ale s přidanou hodnotou cirkularity a udržitelnosti. Firem, které se o udržitelnost ve svých podnicích zajímají, stále přibývá. O jejich pohled i příběh cesty k oběhovému hospodářství se s námi ředitelé i CSR manažeři těchto firem podělí na zmíněné konferenci. 

Zpětný výkup starých modelů? Proč ne!

Firma Egoé z Bílovic je skutečným inovátorem. Pyšní se nejen designem produktů, ale hlavně svým přístupem k podnikání. Návrháři v Egoé přemýšlí nad celým životním cyklem výrobku, a tedy i nad tím, co se s výrobkem stane, až doslouží. 

Díky svému myšlení si firma může dovolit garantovat doživotní servis a postupně zavádí i zpětný odkup svých výrobků. A díky tomu, že se jedná o kvalitní surovinu, točí tento materiál v nových výrobcích. 

Navrhujeme a vyrábíme produkty generační a dlouhodobě udržitelné. Znamená to, že musí být jednoduše opravitelné, abychom k nim mohli poskytovat doživotní servis. Postupně zavádíme i zpětný odkup vybraných výrobků, které mohou sloužit jako zdroj materiálu pro další výrobu.“
Luděk Látal, ředitel společnosti Egoé

Celá tato myšlenka ovšem potřebuje i úpravu modelu fungování, aby byla firma dál prosperující a mohla po finanční stránce fungovat. Zajímá vás, jak se jim celý tento model daří? Na konferenci to představí Luděk Látal, ředitel společnosti Egoé kovo. 

Hračky, které vznikly z odpadů

Důkazem, že je pro Egoé materiál vzácná věc, je i projekt Didawood. Jedná se dřevěné hry a hračky, k jejichž výrobě využívají odpadní a zbytkový materiál. I tady zajišťují cirkularitu.

Vše začíná u jednotlivce

Aby podobné inovativní modely mohlo do svého podnikání zavádět co nejvíce firem, je potřeba jim zjednodušit přístup ke kvalitním druhotným surovinám pro výrobu. Pomoci může i správné nastavení odpadového hospodářství, aby kvalitní suroviny nekončily na skládkách nebo ve spalovnách. 

Třídíte odpad? A děláte to správně?

Že o třídění odpadu toho už všichni víme dost? Není to tak zcela pravda, jak tvrdí Mojmír Jiřikovský a jeho JRK. Často se stává, že lidé nemají dostatek motivace, protože nerozumí tomu, proč je třídění důležité. JRK proto přichází s programem Partnerství. To řeší, jak na úrovni obcí budovat kapacity na vzdělávání o separaci a recyklaci odpadu.

 Aby cirkulární ekonomika totiž opravdu fungovala, potřebujeme zpátky do oběhu získávat zdroje a materiály. K tomu slouží i správné třídění odpadu. Pokud ale budeme třídit špatně, žádná cirkularita zajištěna nebude. Navíc, správné třídění odpadu snižuje obcím náklady na svoz odpadu a napomáhá kvalitním materiálům k tomu, aby se zrecyklovaly, vrátily do oběhu a sloužily dál. 

Partnerství v organizacích i napříč jimi se stává stále důležitější součástí odpadového hospodářství. Klíčové je pak vzdělávání lidí o tom, proč a jak se správně třídí odpad a co se s ním následně děje. Tak aby všichni pochopili, že to má smysl.“
Mojmír Jiřikovský, jednatel JRK

50 % odpadu pochází ze zdemolovaných staveb

Velkým problémem v oblasti odpadu jsou i stavby, kde mimo jiné materiál chybí také.  Budovy mají totiž zpravidla lineární životní cyklus. Navrhne se – postaví se – stojí – využívá se – zdemoluje se. Odpad ze zdemolovaných staveb ale v České republice představuje  více jak polovinu všech vyprodukovaných odpadů. Je to obrovské číslo. Stavební a demoliční odpad se dá navíc z velké míry recyklovat. A co víc, demolici budovy se dá i předejít. 

Plán předchází demolici 

Stavbu lze navrhnout tak, že po konci jejího životního cyklu ji můžeme znovu využít, nebo efektivně zrecyklovat. Začíná to ovšem u architektů, kteří budovy navrhují. Architektonických studií, které by si tuto skutečnost však uvědomovali, je málo. Minimálně jedno ale existuje – a je to crea-tura.

„Z pohledu architekta nechci „jen“ postavit hezký projekt. Chci do stavby vnést přidanou hodnotu, využívat cirkulární materiály a zajímat se, co se s domem stane, až dožije. Udržitelnost hlavně realizujeme, až potom propagujeme.
Karel Goláň, spoluzakladatel crea-tura

Jednoduše se dá říct, že o tom, jestli odpad vznikne, je potřeba přemýšlet před samotným vznikem. A stavebnictví je důkazem, že se to dá praktikovat i u velkých odvětvích.

Cirkulární ekonomika je o inovacích

Mohlo by se zdát, že cirkulární ekonomika je jen o odpadech. Není. Cirkulární ekonomika je i o inovacích, hledání nových řešení, navrhování nových produktů nebo vybírání vhodného materiálu nejen pro stavby.