Končí jednorázové plasty

Blog

Končí jednorázové plasty

Brčka, míchátka ani příbory z plastu už brzy nenajdete. Od 3. července vchází v platnost nová legislativa zakazující určité druhy plastových výrobků na jedno použití. Tato legislativa přináší i další změny pro nakládání s odpady a recyklací. Jak to může změnit vaše podnikání a na co se připravit, se dozvíte v našem dnešním článku.

Proč přichází tento zákaz?

Až 70 % odpadu v našich mořích a oceánech tvoří jenom pár typů jednorázových produktů z plastu. Zjistila to Evropská unie, která se dlouhodobě zasazuje o snížení množství odpadů v mořích a oceánech. Tyto jednorázové plastové výrobky se navíc dají jednoduše nahradit alternativními řešeními, které jsou už současné době na trhu k dostání. Právě toto bylo zásadním kritériem, které zmínil i ministr Brabec. Z čistě legislativního pohledu vychází zákaz jednorázových plastů ze směrnice 2019/904 vydanou Evropskou Unii a k 3. červenci proběhne tento zákaz ve všech členských státech Unie. 

Nově zakázané jednorázové plastové výrobky

Vatové tyčinky

Příbory

Brčka

Talíře

Míchátka

Tyčky na podporu balónků

Nádoby a kelímky z expandovaného polystyrenu

 

Foto: Unsplash.com

Zahrnuje tento zákaz i „bioplasty“?

Ano. V současné době populární kelímky a brčka z bioplastů jsou v rámci nového zákona zakázány. EU sice nepředkládá jasné důvody pro zákaz výrobků i z těchto materiálů, dá se předpokládat, že hlavním motivátorem byl faktická nemožnost třídit výrobky z těchto celkově málo zastoupených materiálů. V případě rozložitelných plastů je také jejich funkčnost a prospěch často debatován.

Znamená to, že si od 3. července nekoupím jeden ze zmíněných výrobků?

Ne, podle dostupných zdrojů je zakázáno od 3. července uvádět na trh výše zmíněné výrobky. Tedy nové výrobky by se již neměli dostávat do skladů. Obchodníci mají stále jeden rok na doprodání svých zásob, fakticky se dá předpokládat, že plný zákaz se dá očekávat od července 2022.

Co dalšího přichází s novou legislativou?

Tato směrnice přináší i další řadu nových povinností, které budou kladeny na producenty plastového odpadu. Prvním významným nařízením je úplný zákaz výrobků na jedno použití z oxo-degradovatelných plastů. Oxo-degradovatelné plasty byly dlouhou dobu považovány za jedno z řešení plastového odpadu, díky jejich dobrým technickým vlastnostem a katalytickému rozkladu po určité době. Bohužel výzkum prokázal, že v případě rozkladu oxo-degradovatelných plastů dochází ke vzniku mikroplastů a proto jsou touto směrnicí zakázány.

 

Tabákové filtry, vlhčené ubrousky, kelímky, hygienické vložky a tampony, které jsou na jedno použití, mohou i nadále používat plasty. Výrobce má ale v tomto případě jasně a čitelně takový výrobek označit. Součástí označení je postup nakládání s tímto výrobkem, až se stane odpadem, a to v souladu hierarchií nakládání s odpady. Dále je výrobce povinen vyznačit jaké následky na životní prostředí může mít odhazovaní nebo jiné nesprávné nakládání s tímto odpadem.