Koronavirus cirkulární ekonomiku nezastavil. Zůstává prioritou nejen firem i pro příští rok

Archiv tiskových zpráv

Praha, 17. 12. 2020 – I přes celosvětově obtížnou situaci okolo pandemie Covid-19 se aktivity spojené s cirkulární ekonomikou letos nezastavily a není třeba je zpomalovat. Na tom se podle nejnovějších průzkumů shodli mladí lidé i lídři nadnárodních korporací. Naopak jako pozitivní aspekt vnímají, že se během tohoto roku otevřely nové cesty fungování společnosti, transformoval se přístup lidí a zaměstnavatelů k práci na dálku a začala se rozvíjet témata jako cirkulární zadávání. Odborníci z CIRA Advisory a Institutu Cirkulární Ekonomiky také předpokládají, že zmíněná témata budou udávat směr cirkulární ekonomiky i v příštím roce. 

Udržitelnost je oblastí, která se neustále vyvíjí. Postupně zakotvila ve společnosti a je reflektována napříč obory. To potvrzují i průzkumy. Toto téma vyzdvihují zejména mladí lidé, konkrétně mileniálové a generace Z. Ti podle šetření firmy Deloitte jasně říkají, že ochrana přírody a udržitelnost zůstávají mezi jejich třemi hlavními prioritami, na které bychom se měli soustředit, pandemii Covid-19 navzdory. 

“Výsledky tohoto výzkumu mohu jen potvrdit, máme obdobnou zkušenost. Není rozhodně náhodou, že ve firmách se o CSR aktivity velmi často starají mladí lidé, protože toto téma s nimi silně rezonuje a chtějí se v této oblasti realizovat. Současně se i díky koronaviru otevřely nové možnosti a formy spolupráce, jako jsou různé typy pracovních úvazků, stažistické pozice, sdílení zkušeností. Vnímám to i v naší firmě,” popisuje Laura Mitroliosová z CIRA Advisory, která se zabývá zaváděním cirkulárních principů do fungování firem. 

Výzkum Delloite zároveň potvrdil, že 80 % mladých si myslí, že by se velké firmy a vlády měly více zapojit do ochrany klimatu. Nadnárodní společnosti a jejich ředitelé však už teď dávají jasně najevo, že cirkulární ekonomika a udržitelnost pro ně tématem skutečně je. Institut Ellen McArthur Foundation vydal prohlášení podepsané 50 světovými řediteli, filantropy, akademiky a politiky, kteří vyzvali vlády a politiky na celém světě, aby podpořili zavedení oběhového hospodářství. A to tak, že odpad a materiály začnou udržovat co nejdéle v oběhu a budou vytvářet příležitost k růstu a obnově životního prostředí. Zájem o cirkulární ekonomiku ze strany CEO se letos naplno projevil i v České republice. 

“Ukázalo se, že cirkulární ekonomika pro velké firmy jednoznačně tématem je a dále na jejím zavádění chtějí pracovat. Vyplývá to i z průzkumu OSN, podle kterého 99 % generálních ředitelů miliardových společností věří, že udržitelnost bude pro jejich byznys stěžejní. Sami jsme si to letos potvrdili na konferenci Circular Economy: Its CEOs agenda, kterou se i přes všechna vládní opatření podařilo uspořádat offline. V souvislosti s tím máme současně velice pozitivní ohlasy na implementaci cirkulárních principů do firem, ať už se jedná o cirkulární zadávání, cirkulární kanceláře nebo různé formy vzdělávání, které jsme v tomto roce zvládli zrealizovat,” říká Laura Mitroliosová. 

Z pohledu cirkulární ekonomiky a postupného naplňování jejích cílů bude příští rok zásadní téma cirkulárního zadávání a impactového investování. Firmy se podle odborníků musí v této oblasti naučit přesně artikulovat své potřeby a cíle a současně se vyhnout tomu, aby jejich snahy sklouzávaly ke greewashingu. Zároveň je nutné zavést ve firmách nástroje, které pomohou jejich reálný dopad skutečně měřit.

Kontakt pro média: 

Eliška Mezuláníková, CIRA Advisory s.r.o.

telefon: 737 113 178, e-mail: komunikace@ciraa.eu

O CIRAA

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám, obcím a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete nawww.ciraa.eu