Mojmír Baroň (MENDELU) o technologii jímání kvasných plynů z vín

Podcast Loopa Vojty Kovala

Jedním z principů cirkulární ekonomiky je využívat i to, co by jinak skončilo jako odpad. A ideálně díky tomu nahradit například fosilní zdroje panenských surovin. A v dnešní LOOPĚ vám představím technologii, která tento princip splňuje a mohla by se stát zajímavým zdrojem oxidu uhličitého. Ten totiž obsahují třeba i kvasné plyny vznikající při procesu výroby vína…

Více