Na trhu je nedostatek ESG specialistů. Nová služba ESG manažer na míru chce tento problém vyřešit.

Tiskové zprávy

28. února 2024, Praha – S rostoucím tlakem na firmy, aby začlenily environmentální, sociální a governance (ESG) faktory do svého fungování, se zvyšuje i poptávka po kvalifikovaných ESG specialistech. Těch je však na trhu stále nedostatek. Česká poradenská společnost CIRA Advisory (CIRAA) proto přichází s novou službou ESG manažer na míru, která má tento problém vyřešit. Služba nabízí firmám flexibilní a cenově dostupné řešení pro zajištění odborné podpory a implementace ESG managementu do firemních procesů. 

Rok 2024 je prvním rokem, kdy povinnost nefinančního reportingu dle ESRS standardů spadá na první větší vlnu českých firem. Tlak ze strany investorů, regulátorů i zákazníků se zvyšuje a firmy, které nebudou ESG brát vážně, riskují ztrátu reputace i konkurenceschopnosti. Dle globálního průzkumu Manpower ve 41 zemích světa má až 44 % firem stanovené ESG plány či strategie. Pouze 6 % z nich ale uvádí, že mají pro dosažení cílů ty správné zaměstnance. Tento trend se ukazuje i v Česku – dle průzkumu Asociace malých a středních podniků se až pětina podniků, které mají mezi 50-249 zaměstnanci, už setkává s požadavky odběratelů na informace či závazky v oblasti udržitelnosti a dalších 36 % očekává, že podobné požadavky je brzy čekají.  


“V Česku zatím není dostatek ESG specialistů a manažerů, které firmy potřebují. Od klientů slýchávám, že ESG manažera či specialistu hledají i několik měsíců, případně si agendu ESG přibírají stávající zaměstnanci ke své hlavní činnosti. Často jsou agendou ESG pověření průmysloví ekologové nebo odpadoví hospodáři. Musíme si však uvědomit, že ESG není jen o dopadu na životní prostředí, ale i o dalších tématech souvisejících se sociálním pilířem a vedením společnosti. Agenda ESG manažera je tedy velmi široká, musíte chápat základní byznys model firmy, rozumět ESRS standardům, procesnímu managementu a stejně tak být dobrý projektový manažer. Pro firmy je tedy velmi těžké definovat si požadavky na ESG pracovní pozice. Neví, zda hledají spíše analyticky orientovaného člověka, jehož primární prací bude reporting dat, nebo chtějí raději marketéra, který sběr dat outsourcuje a bude se více zabývat firemní kulturou a prezentací firmy ve spojení s tématy udržitelnosti. V rámci změny procesů ve firmě často dochází i k nastavování nových strategických kroků, a to vyžaduje opět jiný profil ESG experta a týmu,” přibližuje zkušenost z českého trhu s hledáním správných ESG zaměstnanců Laura Mitroliosová, CEO poradenské společnosti CIRA Advisory.

Absenci ESG specialistů či manažerů chce řešit nová služba CIRA Advisory, tzv. manažer na míru, který dokáže flexibilně a dle požadavků naplnit potřeby firmy. Tento ESG manažer do firmy vstoupí na časově omezené období a ve firmě pomůže definovat, co vůbec od ESG očekávat, jak se na ESG připravit a jak má vypadat interní ESG tým či specialista. Pokud už firma zaměstnance pro ESG má, manažer na míru tomuto zaměstnanci pomáhá s jeho nelehkou agendou a mentoruje jej k nastavení ESG procesů do firmy.

“Výhodou této služby je, že firmám dokážeme nabídnout širokou škálu aktivit. Identifikujeme aktuální stav z pohledu ESG, nadefinujeme procesní plán, připravíme ESG report nebo strategii a nastavíme komunikaci dovnitř firmy, ale i ven. Díky kombinované expertíze tak dokážeme zastoupit pozici analytika, projektového manažera i marketéra.  V první řadě jsme ale průvodcem ESG transformace firmy a jsme pro firmu strategickým partnerem,” dodává Mitroliosová.

ESG manažer na míru pomůže firmám vykrýt kritické období a ušetřit peníze

Služba je vhodná pro firmy všech typů a velikostí, které s ESG začínají pracovat. Firmy díky službě ESG manažera na míru mohou získat externí posilu pro období reportingu, nastavení veškerých procesů nebo mentora pro interního ESG manažera či ESG tým.

Služba firmám navíc výrazně ušetří finance. Zaměstnanec na plný úvazek, který by stejně musel využít služby externích agentur pro dílčí činnosti, stojí firmu kolem 800 tisíc ročně. ESG manažer na míru zhodnotí situaci až o 60 % levněji a navržené řešení firmě často dlouhodobě ušetří čas i rozpočet. “U mnohých firem pro ESG ani nevzniká zcela nová pozice, jednotlivé kompetence totiž může zastoupit stávající zaměstnanec. Zde pak navrhujeme zvýšení jeho odborných znalostí a mentoring tak, aby firma plnila veškeré legislativní požadavky a z ESG vytěžila maximum pro svůj strategický rozvoj,” dodává Mitroliosová.

CIRAA službu nabízí od začátku března 2024. Společnost má zkušenosti se strategickým poradenstvím v oblasti ESG pro společnosti jako E.ON ČR, Ton a.s., Direct Family, Severotisk s.r.o. a další. Dlouhodobě se zasazuje také o odborné vzdělávání v tématech udržitelnosti, provozuje Cirkulární akademii, která má záštitu Ministerstva životního prostředí i Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně pro MPO vytváří také metodiky Cirkulárního auditu I. a II., vydala několik manuálů na komunikaci bez greenwashingu ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a její představitelé jsou dlouholetými členy hodnotících komisí soutěží jako Ceny SDGs, Top odpovědná firma nebo ESG žebříček od Ekonomu.

O CIRAA
CIRA Advisory je poradenská, konzultační a vzdělávací společnost, která se zaměřuje na oblast cirkulární ekonomiky, udržitelnosti a ESG, a to napříč všemi segmenty hospodářství. Máme skoro 10 let zkušeností s tématem cirkulární ekonomiky, které nyní prakticky převádíme do projektů s českými firmami a institucemi. Naším cílem je, aby ekonomická produkce šla ruku v ruce s tempem naší planety, životního prostředí a sociálními aspekty společnosti. Hlavními tématy našich projektů jsou ESG strategie a reporting, cirkulární ekonomika, analýza udržitelnosti, komunikace udržitelnosti a prevence greenwashingu.