Nová taxonomie EU zavádí jednotný jazyk pro transparentnější udržitelné financování

Blog

Nová taxonomie EU zavádí jednotný jazyk pro transparentnější udržitelné financování

Zelená dohoda představuje rozsáhlý rámec aktivit a omezení, který má vést ke klimaticky neutrální Evropě. Podpora této změny nyní nabývá konkrétnějších obrysů v novém balíčku opatření, který se věnuje udržitelným financím a nové taxonomii EU.

Nový ambiciózní balíček, o kterém Evropská komise informovala 21. dubna, má za cíl směrovat investice do udržitelných projektů. K tomu mají pomoci především 3 opatření:

  • definování, jaké podnikatelské činnosti nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti životního prostředí,
  • jednotnější a transparentnější nefinanční reporting,
  • zavedení povinnosti pro finanční instituce, jako jsou banky a pojišťovny, zahrnovat udržitelnost do svého poradenství.

Podle zprávy Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), organizace zastřešující světové asociace pro udržitelné investice, podíl udržitelných investic na evropském trhu pomalu roste. Problémem, který doposud bránil většímu rozmachu, je právě nejednoznačnost definice udržitelného financování. To by se s novými opatřeními mělo změnit.

Taxonomie EU: Nový společný jazyk

Taxonomie je nový nástroj, který vytvoří společný jazyk udržitelných financí. Na jednu stranu pomůže investorům směrovat peníze tam, kde znamenají pozitivní dopad na klima, na stranu druhou usnadní široké veřejnosti i finančním institucím sledovat výsledky firem v této oblasti díky transparentnímu a jednotnému systému zveřejňování informací.

Nová taxonomie vychází z vědeckého doporučení Technické skupiny odborníků (TEG) pro udržitelné finance. Hospodaření firem hodnotí na základě toho, jakou měrou přispívají k dosažení cílů Green Dealu. Taxonomie se bude zpočátku vztahovat na odvětví, jako je energetika, lesní hospodářství, výroba nebo doprava a stavebnictví, s tím, že se bude v budoucnu doplňovat o další oblasti.

Přehledně: Co taxonomie EU je a co není?

✅Seznam ekonomických činností a příslušných kritérií
❌Hodnocení dobrých a špatných společností

✅Flexibilní nástroj, který se přizpůsobí různým investičním stylům a strategiím
❌Seznam povinných investic

✅Založený na nejnovějších vědeckých a tržních poznatcích
❌Rozhodování o finanční výkonnosti investice – pouze o vlivu na životní prostředí

✅Dynamický nástroj reflektující technologický pokrok a vědecká data
❌Statický a neměnný dokument

Zdroj: TEG June 2019 draft usability guide

Udržitelné finance v české praxi

Financování a investice do projektů, které berou ohled na životní prostředí, už se dostávají i do praxe českých finančních institucí. Příkladem za všechny je Komerční banka, která nejen že sleduje dlouhodobé trendy v udržitelnosti, ale zapojila se i do osvětových aktivit. V březnu spustila web Společně udržitelně, který jsme vytvořili společnými silami. Jedná se o mapu příkladů úspěšných projektů a zároveň informační platformu, kde zájemci – ať už z řad investorů, zaměstnanců nebo poradců – najdou aktuality a články o jednotlivých technologiích, které hýbou cirkulární ekonomikou.

Jak je patrné z nových kroků Evropské unie, téma odpovědných financí a udržitelnosti obecně se nevyhne ani dalším institucím a firmám. I proto se snažíme informovat a především propojovat aktéry českého byznysu směrem ke společnému cíli, kterým jsou cíle Zelené dohody. I letos proto připravujeme jedinečnou networkingovou platformu Circular Economy: It’s CEO’s Agenda. Více informací již brzy!