Nový balíček EU „Fit for 55“ je na světě

Blog

Nový balíček EU „Fit for 55“ je na světě

V rámci Zelené dohody pro Evropu si EU stanovila závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Jako dílčí bod na této cestě směrem ke klimatické neutralitě v prosinci 2020 EU zvýšila své ambice v oblasti klimatu a zavázala se snížit emise do roku 2030 alespoň o 55 % (ve srovnání s úrovněmi z roku 1990).

15. července 2021 přijala Evropská komise v této souvislosti komplexní legislativní balíček „Fit for 55“, který má za cíl zrevidovat politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění energie tak, aby vyhověly uvedenému závazku snížení čistých emisí skleníkových plynů EU do roku 2030 alespoň o 55 %.

Zdroj: Unsplash

Navrhované změny do roku 2030:

  • další snížení celkového emisního stropu v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) a zřízení nového samostatného systému ETS pro distribuci pohonných hmot pro silniční dopravu a budovy,
  • ambicióznější cíle na snižování emisí do roku 2030 (oproti roku 2005) pro budovy, dopravu, zemědělství, odpady a průmyslová odvětví mimo ETS (navrhované snížení pro Česko o 26 %),
  • zvýšený cíl na úrovní EU do roku 2030 na podíl energie z obnovitelných zdrojů (na 40 %), včetně konkrétních cílů pro dopravu, vytápění a chlazení, budovy a průmysl,
  • ambicióznější závazné roční cíle pro snížení spotřeby energie,
  • zrychlený přechod k čisté mobilitě,
  • revizi daňového systému pro energetické produkty ve prospěch ekologičtějších paliv,
  • nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) pro dovoz vybraných výrobků ze zemí mimo EU (cement, železo a ocel, hliník, hnojiva, elektřina).

 

Zdroj: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completing_The_Picture_How_The_Circular_Economy-_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf

Dosavadní reakce na balíček Fit for 55 však nebyly jen pozitivní. Náš kolega, konzultant Ben Hague, vysvětluje proč:

“Chápu, že se pro někoho může jednat o kontroverzní téma. Pokud jde o snižování emisií skleníkových plynů, věnovala  se EU doposud převážně energetice. Přitom se na redukci až 45 % emisí mohou významně podílet i materiály a fyzické produkty. Pozornost by se tedy měla zaměřit i na potenciál cirkularity materiálů a výrobků a jejich recyklaci, opravu či opětovné využití.”

Jeho slova dokládá stále aktuální studie z roku 2019 Completing the Picture organizací Ellen MacArthur Foundation a Material Economics:Dnešní úsilí v boji proti změně klimatu se zaměřilo hlavně na klíčovou roli obnovitelných zdrojů energie a opatření energetické účinnosti. Plnění klimatických cílů však bude také vyžadovat řešení zbývajících 45 % emisí spojených s výrobou a produkty. Cirkulární ekonomika nabízí systémový a nákladově efektivní přístup k řešení této výzvy,” píše se v klíčových zjištěních studie.

Benjamin Hague, senior analytic CIRA Advisory

“V této oblasti právě teď připravuje Evropská komise řadu dalších legislativních opatření v rámci Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství jako klíčové součásti celkového rámce Zelené dohody.. A čistě pragmaticky vzato, přispívá k tomu také aktuální tržní situace, kde je realita taková, že materiálů, jakými jsou dřevo, kov a plasty, je ve světě nedostatek. Firmy a podniky by se tedy ve svých strategiích na další roky měly zaměřit i na to, jak pracují s těmito zdroji, a připravovat si interní cíle a opatření už nyní. “Fit for 55” je totiž “jen” první vlna legislativních návrhů k uplatnění ambicí a závazků Zelené dohody, tu druhou (cirkulární) má představit Evropská komise během zbytku letošního roku či začátkem příštího,” dodává Ben Hague s odkazem na dosud největší ambici EU – uhlíkovou neutralitu – a fakt, že právě tato dekáda je v nastavených akčních plánech rozhodující.

CIRA Advisory vás může podporovat ve všech fázích přechodu k dekarbonizaci vaší firmy, od základní analýzy legislativních dopadů na Vaše odvětví a určení uhlíkové stopy vaší firmy až po vytvoření konkrétních strategií na realizaci cirkulárního a udržitelného způsobu fungování na všech úrovních.