Pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM bude letos poprvé součástí veletrhu URBIS a zaměří se na cirkulární ekonomiku ve veřejných zakázkách

Tiskové zprávy

Praha, 21. července 2020 – Jubilejní pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM proběhne letos poprvé v rámci veletrhu URBIS SMART CITY na BVV v Brně, kvůli krizi navíc výjimečně v zářijovém termínu, ve dnech 2. a 3. 9. I díky svému výročí se letošní ročník bude zabývat bilancováním posledních pěti let a tím, kam se cirkulární ekonomika v regionech posunula. Stěžejním tématem se zároveň stane cirkulární ekonomika ve veřejných zakázkách. Na konferenci proběhne oficiální podpis tzv. Memoranda Green Deal, kterým se zaváží zástupci ministerstev spolu s představiteli firem, územních celků či neziskových organizací společně prozkoumat možnosti aplikace cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. Chybět nebudou ani příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí či možnosti diskuze s odborníky o cirkulárních tématech a networking.

Konference účastníkům nabídne mnoho zajímavých bodů, za pozornost však rozhodně stojí představení výsledků dosud největšího provedeného cirkulárního skenu pro města a obce v Česku, pro hlavní město Prahu. Ten byl realizován v rámci výzkumného projektu ODPAD ZDROJEM ve spolupráci INCIEN s holandskou Circle Economy Amsterdam, která bude na konferenci také zastoupena a projekt blíže představí. “Díky spolupráci jsme si ověřili, že princip cirkulárního skenu umožňuje obcím definovat oblasti, které mají největší potenciál pro aplikaci principů cirkularity, a prezentaci holandských partnerů tak můžeme už dnes doplnit o konkrétní pilotní projekty, které se nám v Praze podařilo nastartovat,” popisuje Soňa Jonášová z Institutu Cirkulární ekonomiky. 

Program celé akce dále reaguje na aktuální témata, jako jsou cirkulární radnice ve městech a obcích, plánované legislativní změny nebo aktuálně často diskutované cirkulární veřejné zakázky. “V rámci veřejného zadávání se ročně investují finance v řádech stovek miliard do projektů, u kterých je možné kromě parametru ceny používat i kritéria kvality – a tedy cirkulárních aspektů. Proto vyjma příkladů dobré praxe otevřeme na konferenci ODPAD ZDROJEM i diskuzi o tom, jak dobře nastavit výběrové řízení, které zohledňuje využití recyklátů, ať už jde o nákup kompostérů nebo rozsáhlé stavební projekty,” objasňuje Soňa Jonášová. Je důležité si uvědomit, že odpady je možné měnit na druhotné suroviny a následně na zdroje pouze ve chvíli, kdy je začneme nejen produkovat, ale také cíleně a efektivně poptávat a využívat. “Jen tak je možné využít kruh, který stojí na ekologické, ale i ekonomické udržitelnosti. Jen poptávka je cesta, jak zamezit nízké míře vytříděných surovin, na které doplácí primárně obce,” doplňuje Jonášová.

Konferenci ODPAD ZDROJEM pořádá tak jako v předchozích letech Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), nově však společně se svojí sesterskou organizací CIRA Advisory. Cílí především na zástupce krajů, měst a obcí, ale také na lídry v inovacích, startupy, aktivní občany a akademickou obec. Celý veletrh bude mít dvě části, první den proběhne odborná konference za účasti českých i zahraničních řečníků, druhý den se pak návštěvníci budou moci zúčastnit workshopů na vybraná cirkulární témata. Důležitou součástí je i bohatý doprovodný program, mnoho prostoru pro navazování kontaktů i večerní společenské setkání. Samozřejmostí je občerstvení z lokálních zdrojů a místní farmy. 

Novinkou letošního roku je spojení se s veletrhem URBIS SMART CITY, a tak účastnici budou moci během volného prostoru využít možnost návštěvy samotného veletrhu nebo se účastnit doprovodných akcí, organizovaných přímo BVV. Záštitu nad konferencí ODPAD ZDROJEM letos navíc oficiálně převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Registrovat se na konferenci je možné na webových stránkách www.odpadzdrojem.cz. Přehled témat, která budou během dvou dnů diskutovaná, najdete zde

Kontakt pro média: 

Eliška Mezuláníková, CIRA Advisory s.r.o., Hybernská 4, 110 00 Praha
telefon: 737 113 178, e-mail: komunikace@ciraa.eu

O CIRAA

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám, obcím a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy,  je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu

O INCIENu

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú., je nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) v České republice. INCIEN byl založen v roce 2015 a od té doby vzdělává, pořádá diskuzní večery, seminář i konference zabývající se problematikou odpadového hospodářství. Současně realizuje vlastní projekty ve spolupráci s firmami, školami, obcemi i veřejnou správou. Aktivně přenáší know-how v tomto oboru z ostatních evropských zemí. Cirkulární ekonomika je základním stavebním kamenem pro přechod z lineárního na cirkulární systém fungování systém myšlení a prosazuje vnímání odpadů jako další zdroje, které šetří finance i životní prostředí. Cirkulární ekonomika je zakotvena v Balíčku o oběhovém hospodářství vydaném Evropskou komisí v roce 2015.