Pokračuje kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám - rozvíjí praktické znalosti pro firemní zaměstnance

Tiskové zprávy

Jak pracovat ve firmě s daty v souvislosti s ESG a udržitelností? Jak si postavit udržitelné dodavatelské řetězce a rozpoznat greenwashing dodavatelů? Jak na organizaci zajímavého a udržitelného evetu? A jak udržitelnost strategicky propsat do fungování vlastní firmy? To jsou otázky, které si klade pořád více manažerů v českých firmách. Odpovědi poskytne už v říjnu Cirkulární akademie od CIRA Advisory. Ta cílí na rozvoj praktických dovedností a znalostí v oblasti udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ESG. Poskytne čtyři praktické osobní workshopy, účastníky vezme na exkurzi do výrobního podniku a propojí účastníky navzájem, aby si mohli radi v otázkách udržitelnosti.

„Kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám II. bude hodně zaměřený na práci ve skupinách. Účastníci si z workshopů odnesou co nejvíce poznatků, zkušeností i nových kontaktů. Účastníci se mohou těšit na 4 prezenční workshopy v cirkulárních prostorách pražského Kampusu Hybernská. V rámci programu se detailně zaměříme na odpovědné nakupování a greenwashing, na cirkulární eventy, na cirkulární obaly a obalové materiály a v neposlední řadě na práci s daty a digitalizaci. Součástí kurzu je i exkurze. Mám radost, že se mnoho účastníků prvního kurzu rozhodlo pokračovat v tomhle podzimním a taky, že se přidali zástupci firem, kteří jarní kurz neabsolvovali. V rámci akademie to pak vytvoří skvělou dynamiku,” popisuje kurz Dagmar Milerová Prášková, vedoucí Cirkulární akademie CIRAK.

Cirkulární akademie je komplexní vzdělávací centrum v České republice, které nabízí edukační aktivity na témata spojená s udržitelností a cirkulární ekonomikou. Prvního kurzu, který se konal od ledna do května, se zúčastnilo 45 účastníků, měl 5 výukových bloků, proběhlo 25 výukových hodin, 2 workshopy a 2 jedinečné exkurze do Mondi Štětí a Biopekárny Zemanka, kde účastníci mohli vidět principy cirkularity v praxi. V prvním kurzu si účastníci rozvíjeli svoje znalosti díky 22 přednášejícím, mezi kterými byli špičky v oboru, jako například manažerka udržitelnosti v IKEA Barbora Kotoun, ředitelka vzdělávání v Mattoni, Klára Hálová, či poradce vlády pro energetiku Martin Sedlák a mnohí další. V druhém kurzu, který začíná již v říjnu, budou nadále rozvíjet svoje znalosti v tom, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do své praxe, jak snížit negativní dopady svých aktivit na životní prostředí a kde najít prostor pro úspory.

Za Cirkulární akademií stojí CIRA Advisory, konzultační společnost v oblasti cirkulární ekonomiky, udržitelnosti a ESG. Odborníci na cirkulární ekonomiku a udržitelnost z CIRAA jsou nedílnou součástí každého kurzu. Cirkulární akademie získala záštitu Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Prémiovým partnerem je Komerční banka a hlavním partnerem je GasNet. Akademii podpořili také E.ON, Ipsos, Fakta o klimatu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Velvyslanectví Nizozemského království a Kampus Hybernská. Mediálními partnery jsou Společně udržitelně, Ekonom, Business Info, Facility Management Journal, Odpadové fórum a Loopa Vojty Kovala.

O CIRA Advisory

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu