První ze série podzimních webinářů představí cirkulární eventy

Tiskové zprávy

Praha, 03. září 2020 – Společně s Institutem cirkulární ekonomiky a expertkou na event management Martinou Kafkovou, zakladatelkou agentury M-ocean fungující přes 17 let, navazujeme na úspěšnou sérii jarních webinářů, a to tématem prezentujícím zelené akce budoucnosti – cirkulární eventy. Tento nový komplexní koncept vznikal několik měsíců na základě potřeby organizovat akce společensky odpovědně a ekologicky. Na webináři, který se bude konat 16. září, tak účastníky Martina Kafková seznámí s principy cirkulárního eventu a přiblíží jim, jak na to.

Eventy a akce jsou běžnou součástí společenského života firem, institucí i komunit. Pomáhají jejich zadavatelům plnit důležité cíle, ať už společenské nebo obchodní. Většinou se ale při organizaci hodnotí pouze výsledný efekt, bez zvážení ekologické zátěže eventu. Pomalu ale dochází k určitým změnám a posunu jejich vnímání. Organizátoři už nechtějí jen zbytečně plýtvat materiály a zdroji, ale začínají více přemýšlet o dopadech na životní prostředí. Zatím ale v tomto ohledu chybí strategický přístup. 

“Chtěli bychom účastníky webináře inspirovat, že lze akce plánovat a pořádat i jinak než zažitým způsobem, a to udržitelně. Při realizaci udržitelného eventu se musíme zaměřit na redukci jednorázově použitých materiálů, zamezit plýtvání energiemi, vodou, ale i potravinami. V neposlední řadě nás zajímá také uhlíková stopa, kterou umíme účinnými opatřeními efektivně snížit. Věříme, že cirkulární eventy mají skutečně budoucnost a každému na této cestě za změnou rádi poradíme,” popisuje Martina Kafková, event management expert společnosti Cira Advisory a M-Ocean.

Všichni, kteří mají chuť v tomto ohledu něco změnit a převzít za eventové prostředí zodpovědnost, se mohou přihlásit 16. září od 17 hodin na webinář. Dozví se přesně, co je to cirkulární event, jak nastavit udržitelné KPI’s akce, jakých je 12 pilířů cirkulárního eventu nebo jak minimalizovat uhlíkovou stopu.

Webinář je pro registrované zdarma.

Registrace je možná na tomto odkazu https://www.ciraa.eu/event/webinar-cirkularni-eventy-jako-zelene-akce-budoucnosti/

Kontakt pro média:

Eliška Mezuláníková, CIRA Advisory s.r.o., Hybernská 4, 110 00 Praha

telefon: 737 113 178, e-mail: komunikace@ciraa.eu

O CIRAA

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám, obcím a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy,  je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu