Omnicom MediaGroup

Reference

Omnicom MediaGroup

Omnicon MediaGroup

Rozsah projektu: Konzultace kompetencí udržitelnosti, série přednášek na téma komunikace udržitelnosti a prevence greenwashingu, partnerství v oblasti marketingové komunikace

Omnicom MediaGroup je mezinárodní mediální agenturou, která se specializuje na marketingovou komunikaci velkých a středních firem. Společnost pokrývá komunikační služby od strategického plánování až po nastavení výkonnostního marketingu.

V čem spočívala spolupráce CIRAA a Omnicom MediaGroup?

V roce 2023 jsme pro společnost OMG konzultovali a nastavovali kompetence udržitelnosti pro interní tým společnosti. Součástí projektu bylo zhodnocení, jak jednotlivé pracovní pozice ve společnosti ovlivňuje téma udržitelnosti a naopak jak tito zaměstnanci mohou prakticky ovlivnit udržitelnost. S tím následně souviselo i nastavení vhodných KPI pro jednotlivé pracovní pozice.

“Ukázalo se však, že kompetence udržitelnosti se velmi prolínají i do vzdělávání zaměstnanců. Proto jsme se s OMG zaměřili také na vytipování příležitostí, jak tyto kompetence v týmu dále zvyšovat, a to za pomoci konkrétních vzdělávacích aktivit,” popisuje další průběh projektu Dagmar Milerová Prášková, expertka CIRA Advisory na vzdělávání.

Kompetence udržitelnosti je třeba zvyšovat vzděláváním

Právě na tato doporučení navázala společnost Omnicom MediaGroup v roce 2024, kdy jsme zahájili sérii vzdělávacích přednášek pro interní tým společnosti. V běhu 5 vzdělávacích webinářů se tak zabýváme tématy, jako jsou cirkulární ekonomika, komunikace udržitelnosti, udržitelné dodavatelské řetězce nebo třeba také sociální pilíř podnikání či biodiverzita. Již dříve proběhlo s týmem Omnicom MediaGroup také školení na téma greenwashingu a jeho prevence.

“Každá mediální agentura by měla chápat komunikaci nejen v kontextu marketingu, ale i legislativních nároků, které nově vznikají s tématem udržitelnosti. Omnicom MediaGroup aktivně usiluje o posílení svého know-how v této oblasti a promítnutí správné a udržitelné komunikace i do svých klientských projektů. Díky tomu můžeme očekávat, že udržitelnost se stane praktickou součástí komunikace řady českých i zahraničních firem, a to v korektní formě bez greenwashingových faulů,” komentuje přínos spolupráce s Omnicom MediaGroup Jana Bábiková, expertka na komunikaci v CIRA Advisory.

Spolupráce CIRAA a Omnicom MediaGroup je o dlouhodobém partnerství

Se společností Omnicom MediaGroup se však nepotkáváme poprvé. Jako partneři jsme spolumoderovali například jednu z pracovních skupin platformy Změna k lepšímu a pravidelně také vystupujeme jako hodnotitelé udržitelných soutěží. “Spolupráce Omnicom MediaGroup a CIRA Advisory se tak rozvinula v dlouhodobé partnerství, které budeme rádi dále aktivně rozvíjet,” komentuje Pavel Galík, Strategy & Digital Director.