Direct family

Reference

Direct family

Direct family

Rozsah projektu: ESG strategické konzultace, nastavení udržitelných principů do nakupování, interní školení, konzultace interních kampaní v obl. udržitelnosti

,,Direct family je místo, prostor, jehož součástí jsou naše firmy a nadace, které  vznikly, aby měnily svět kolem sebe k lepšímu.” 

V čem spočívala spolupráce CIRAA a Direct Family?

“Zástupci CIRAA se stali dlouhodobými partnery v udržitelném rozvoji naší společnosti. Pomáhali nám s výběrem vhodného dodavatele pro výpočet uhlíkové stopy, vzděláváním v tomto tématu, vedením stakeholder dialogů, interními kampaněmi a dokonce i s tvorbou prvního ESG reportu,” komentuje pan Řehák.

Na začátku spolupráce se společností Direct Family jsme definovali jednu z hlavních potřeb této firmy – výpočet uhlíkové stopy. CIRAA pomohla s přípravou výběrového řízení v souladu s principy odpovědného zadávání a cirkulárních tendrů.

Dále jsme se věnovali analýze stávajícího stavu udržitelnosti ve skupině. A to ve všech oblastech ESG – tedy environmentální, sociální a v oblasti řízení společnosti. Z analytické části vyplynuly silné stránky společnosti a zároveň velmi konkrétní dílčí projekty a potřeby týmů. Naší prací bylo provést ji spletitým procesem tvorby ESG reportingu a zároveň pomáhat s realizacemi dílčích projektů vedoucích k posunu udržitelnosti ve firmě. 

Co máme s Direct Family již za sebou?

  • Firma má vypočtenou uhlíkovou stopu ve Scope 1 a 2 za rok 2022 vč. auditu, zároveň se připravuje na výpočet Scope 1, 2 i 3 za rok 2023. 
  • Nastavení procesů udržitelného nakupování v rámci první realizované zakázky. 
  • Analýzu udržitelnosti firmy dle ESRS standardů. 
  • Stakeholder dialogy s vedením společnosti a celé skupiny. A to i včetně definice základních materiálních témat. 
  • Interní kampaně, které aktivně podporují snižování uhlíkové stopy společnosti jako je „Do práce na kole”, „Nízkoemisní doprava zaměstnanců” aj. 
  • Nastavení interního vzdělávání a zapracování témat udržitelnosti stejně jako vypracování interní metodiky na realizaci udržitelných eventů. 

Spolupráce s Direct Family dále pokračuje

Neutuchající práce v kooperaci s ESG týmem Direct Family stále pokračuje. Nyní nás čekají konkrétní realizace projektů i vytvoření ESG reportu za rok 2023 dle ESRS standardů.