O2 Czech Republic a.s.

Reference

O2 Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic a.s.

Rozsah projektu: Vzdělávací akademie pro firmy

Popis projektu:

Pro zaměstnance O2 jsme připravili  interní environmentální kampaň, v rámci které proběhla vzdělávací roadshow na téma Minimalismus. Připravena byla série přednášek, které účastníkům poskytly obecný vhled do tématu. Jelikož praxe je nejlepší učitel, následoval workshop o tom, jak minimalismus aplikovat do svého života. Další informace získali zaměstnanci firmy O2 pomocí série článků, které jsme pro ně na toto téma připravili.

Od designu kampaně po samotnou realizaci

Na společném setkání jsme probrali požadavky a cíle, které si firma O2 stanovila. Navrhli jsme řešení v podobě vzdělávací akademie pro zaměstnance a připravili veškeré podklady včetně prezentací samotných. Kampaň jsme na závěr i úspěšně realizovali.

Citace od klienta

„Oslovení CIRAA pro spolupráci na interní enviro kampani O2 Czech Republic byla výborná volba. Společně jsme prošli cestou od designu kampaně až po samotnou realizaci. I když je téma minimalismu široké, povedlo se jej představit tak, že si každý zaměstnanec mohl vzít to, co je pro něj přínosné. Navzdory opatřením plynoucím z epidemiologické situace COVID-19 jsme hledali cesty, jak vytvořit koncept, který bude mít co největší dopad a přitom bude podnětný a zábavný. Spolupráce s Evou Šálkovou a Alvinem Korčákem byla po celou dobu profesionální, velmi příjemná a přinášela radost. Za to jim patří velké poděkování.”  – Marie Froulíková, Specialist CSR & Sponzoring společnosti O2