PŘÍPRAVA EDUKATIVNÍHO OBSAHU PRO SOUTĚŽ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU „PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“

Reference

PŘÍPRAVA EDUKATIVNÍHO OBSAHU PRO SOUTĚŽ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU „PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“

Ministerstvo průmyslu a obchodu v úzké spolupráci s CzechInvest v rámci svých závazků k životnímu prostředí pravidelně připravuje soutěž na téma „Přeměna odpadů na zdroje”. Cílem této soutěže je ocenit projekty, které zodpovědně a udržitelně využívají zdroje. Naším cílem bylo představit veřejnosti inspirativní příklady dobré praxe, které dokázaly cirkulární ekonomiku využít jako příležitost a zasadit ji do svých firemních i podnikatelských procesů. Zároveň probíhá prezentace dobré praxe českých firem, které v cirkulární ekonomice našly podnikatelskou příležitost. My jsme si vzali na starost obsahový management této soutěže.

CzechInvest

Rozsah projektu: Obsahový management

Připravili jsme komplexní komunikační kampaň

Po úvodní konzultaci jsme vytvořili komplexní obsahovou kampaň pro vybraná média. Na závěr jsme vytvořili obsah pro sociální sítě partnerů a direct mailing.