STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ PRO SPOLEČNOST VEOLIA

Reference

STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ PRO SPOLEČNOST VEOLIA

Víte, jak postavit cirkulární showroom? Společně s naším partnerem Veolia jsme se do tohoto projektu pustili. Cílem bylo navrhnout multifunkční prostor Less v pražském Florentinu tak, aby odrážel vztah Veolie k udržitelnosti a cirkulární ekonomice.

Veolia

Rozsah projektu: Strategické poradenství

Veolia

Od A do Z cirkulární

Naším úkolem bylo implementovat na tuto výstavbu cirkulární přístupy od A do Z a dohlížet na jejich dodržování. Vytvořili jsme manuál pro architekty na použití materiálů, pomohli Veolii s výběrem dodavatelů tak, aby naplnili požadavky na cirkularitu a udržitelnost a celý projekt konzultujeme i během jeho výstavby.  S Veolii úzce spolupracujeme i na plánování samotného provozu, ve kterém se bude cirkularita odrážet na každém kroku. Plánované jsou prezentace udržitelných aktivit firmy, setkávání, diskuze a workshopy.

Citace od klienta

CIRAA je naším důležitým partnerem v projektu tvorby inovativního a cirkulárního hubu, který chystáme v centru Prahy. Laura a její tým nám pomáhají nastavit cirkulární hlediska celého projektu: od kritérií a vyhodnocení architektonické soutěže po nastavování budoucího provozu místa tak, aby v maximální možné míře využíval principy cirkulární ekonomiky. Práce s celým týmem CIRAA je velmi profesionální, na schůzky přichází vybavení řadou skvělých nápadů. Jednání je velmi lidské a přímé. Na konzultace ohledně zapojení cirkulárních principů do fungování firmy těžko hledat někoho povolanějšího.“ – Jolana Kubátová, Komunikace a CSR Veolia