Vzdělávací workshop ke komunikaci udržitelnosti pro Passerinvest

Reference

Vzdělávací workshop ke komunikaci udržitelnosti pro Passerinvest

Passerinvest

Rozsah projektu: Vzdělávací workshop ke komunikaci udržitelnosti

Passerinvest Group je ryze český stavitel a investor. Společnost, kterou v roce 1991 založil Radim Passer,  se zabývá především výstavbou administrativních, ale i rezidenčních budov. Mezi její nejznámější projekty patří například lokalita Brumlovka (dříve BB Centrum) v Praze 4.

V čem spočívala spolupráce CIRAA a společnosti Passerinvest?

Pro společnost Passerinvest jsme uspořádali vzdělávací workshopy, kde jsme se do hloubky zabývali správnou komunikací udržitelnosti, nástrahami greenwashingu a s tím související legislativou, především tedy směrnicí o tzv. zelených tvrzeních neboli Green claims. Součástí workshopů byla jak teoretická část, tak i sestavení praktického slovníčku s vhodným názvoslovím z oblasti udržitelnosti a jak jej efektivně používat.

“Ke spolupráci nás oslovila Barbora Kovandová, ESG Specialist v Passerinvestu a absolventka naší Cirkulární akademie. Chtěla v marketingovém týmu zvýšit kompetence v oblasti komunikace udržitelnosti a probrat konkrétní komunikační výstupy společnosti Passerinvest a jak je ještě vylepšit. Z pozice lektora velice oceňuji otevřenost celého týmu společnosti Passerinvest pro zpětnou vazbu a skvělou atmosféru celé spolupráce,” komentuje Jana Bábiková, expertka CIRA Advisory na komunikaci a prevenci greenwashingu.

Od teorie k praktickému návodu na udržitelný copywriting

Součástí workshopů byl také prostor na zodpovězení dotazů všech účastníků, mezi kterými byli jak zaměstnanci marketingového oddělení a experti na problematiku ESG, tak i zástupci externích kreativních a obsahových agentur společnosti Passerinvest. Takto se podařilo kvalitně proškolit všechny subjekty, které se podílí na komunikaci společnosti.

Barbora Kovandová, ESG Specialist společnosti Passerinvest, hodnotí naši spolupráci takhle:
,,Ve společnosti Passerinvest si uvědomujeme, že pro dlouhodobý a kvalitní rozvoj lokalit, ve kterých působíme (Brumlovka, Nové Roztyly), je dialog s místními komunitami, nájemci a sousedy klíčovým aspektem. V rámci společnosti je tak pro nás důležité umět témata udržitelnosti a naší firemní ESG strategie nejen správně chápat, ale i patřičně komunikovat na širší veřejnost tak, abychom mohli i nadále budovat funkční a příjemné místo pro život i práci. S CIRA Advisory jsme proto pro naše zaměstnance připravili vzdělávací workshop, ve kterém nás lektoři provedli tématem greenwashingu, přiblížili nám přicházející směrnici o tzv. zelených tvrzeních a její dopady v oblasti financí, legislativy a reputace společnosti a vysvětlili jsme si základní názvosloví v oblasti ESG, udržitelnosti a cirkulární ekonomiky – vše přizpůsobené pracovní oblasti, ve které jako společnost působíme, tedy stavebnictví a developmentu. Osobně považuji za přínosné, že jsme se v rámci workshopu zaměřili na analýzu dosavadní komunikace naší společnosti a dostali tipy na to, jakým způsobem tvořit další obsah. Současně jsme ocenili i zpětnou vazbu na naši aktuálně probíhající ESG kampaň s hlavním titulem „Každý den se snažíme“, která nás utvrdila v tom, že pokračujeme správným směrem. Proto bych spolupráci s CIRA Advisory doporučila nejenom těm, kteří s tématy udržitelnosti začínají, ale i společnostem, které se v problematice již nějakou dobu orientují a chtějí se dále díky zpětné vazby od odborníků v oboru udržitelnosti, posouvat dál.“