S Kokozou o fermentování bioodpadu a japonské metodě bokashi

Podcast Loopa Vojty Kovala

Podcast vznikl v rámci projektu O kompostu je slyšet, který byl spolufinancován Ministerstvem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.