Marie Greplová


Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 20

/www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 22
">
Warning: Attempt to read property "cat_name" on bool in /www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 22

„Naše společnost se zabývá modulární výstavbou, takže máme přímou návaznost na cirkulární ekonomiku. Spolupráce s CIRAA nám dopomohla k obecnému vyčíslení rozdílu mezi modulární a tradiční výstavbou. Stavebnictví je obor, který produkuje nejvíce odpadu, proto je potřeba tyto otázky s klienty otevírat. Díky zpracované rešerši si klienti mohou představit, jaký má stavebnictví dopad na životní prostředí a otevírá otázky k tomu, že i v této oblasti je možné odpady redukovat a využít cestu znovuvyužití jednotlivých dílců.”