Pavel Řehák


Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 20

/www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 22
">
Warning: Attempt to read property "cat_name" on bool in /www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 22

“Zástupci CIRAA se stali dlouhodobými partnery v udržitelném rozvoji naší společnosti. Pomáhali nám s výběrem vhodného dodavatele pro výpočet uhlíkové stopy, vzděláváním v tomto tématu, vedením stakeholder dialogů, interními kampaněmi a dokonce i s tvorbou prvního ESG reportu.”