ESG report

ESG

Služba obsahuje:

VSTUPNÍ WORKSHOP - Představíme legislativní povinnost dle CSRD a navazující legislativu v kontextu vaší společnosti. Identifikujeme vaše očekávání o průběhu projektu a formě finálního ESG reportu.  
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU - Určíme vaši připravenost na reporting dle ESRS standardů a identifikujeme datové mezery a chybějící procesy. Vydefinujeme silné a slabé stránky v udržitelnosti firmy. Vyhodnotíme stav udržitelnosti napříč procesy ve firmě a vypočítáme uhlíkovou stopu.
STAKEHOLDER DIALOGY - Provedeme a vyhodnotíme stakeholder dialogy, přičemž identifikujeme pozitivní a negativní dopady společnosti od dodavatelsko-odběratelského řetězce až po Vaše zaměstnance.
VÝBĚR MATERIÁLNÍCH TÉMAT - Vytvoříme matici materiálních témat, nastavíme potřebné procesy pro legislativní plnění a nastavíme akční kroky ke zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti.
TVORBA ESG REPORTU - Dodáme vám nástroje a podklady ke společné tvorbě ESG reportu.

Pro koho je služba vhodná:

  • Pro firmy a instituce, které potřebují splnit legislativní povinnost dle CSRD (ESG reporting).
  • Pro firmy, které chtějí být zodpovědným zaměstnavatelem a budovat silnou firemní kulturu.
  • Pro firmy, které chtějí zlepšit vztahy s klíčovými stakeholdery, jako jsou investoři, zákazníci, dodavatelé a regulátoři.
  • Pro firmy, které chtějí získat konkurenční výhodu na trhu.

Jaký je přínos služby:

Vyšší atraktivita pro banky - finanční úspora a snížení vlastního rizika v nefinančních oblastech. 
Levnější financování - až o 0.5 % nižší úroková sazba díky sníženému risku investice.
Zlepšení reputace své firmy a posílení důvěry investorů, regulátorů i zákazníků.
Získání konkurenční výhody na trhu, kde se ESG stává stále důležitějším faktorem.