ESG strategie

ESG

Služba obsahuje:

 • VSTUPNÍ WORKSHOP - Představíme legislativní povinnost dle CSRD a navazující legislativy v kontextu vaší společnosti. Pomůžeme vám pochopit celou problematiku udržitelnosti v podnikání, základní principy cirkulární ekonomiky a ESG. Společně identifikujeme očekávání a příležitosti v ESG tématu.
 • ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU - Provedeme komplexní analýzu vašich ESG aktivit a určíme, v jakých oblastech máte největší potenciál pro zlepšení. Určíme vaši připravenost na reporting dle ESRS standardů a identifikujeme datové mezery a chybějící procesy. Vyhodnotíme stav udržitelnosti napříč procesy ve firmě a vypočítáme uhlíkovou stopu.
 • STAKEHOLDER DIALOGY - Provedeme a vyhodnotíme stakeholder dialogy, přičemž identifikujeme pozitivní a negativní dopady společnosti od dodavatelsko-odběratelského řetězce až po vaše zaměstnance.
 • VÝBĚR MATERIÁLNÍCH TÉMAT A DEFINICE CÍLŮ - Vytvoříme matici materiálních témat, nastavíme měřitelné cíle a potřebné procesy pro legislativní plnění a nastavíme akční kroky ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší společnosti.
 • TVORBA ESG STRATEGIE - Vyvineme strategii ESG, která bude odpovídat vašim cílům a specifikům vašeho oboru. Pro vybraná témata vytvoříme podrobnou ESG strategii a akční plán kroků pro její naplnění. Ty slouží později také jako podklad pro ESG reporting firmy.
 • ESG REPORT A IMPLEMENTACE - Implementujeme téma ESG napříč vaší společností a nastavíme efektivní proces pro práci s daty a pravidelné vyhodnocování cílů spojených s cíli a KPI v oblasti ESG a reportingem ESG.
 • KOMUNIKACE ESG STRATEGIE - Naučíme vás, jak efektivně komunikovat o vašich ESG aktivitách se zaměstnanci, investory, zákazníky a širokou veřejností.

Pro koho je služba vhodná:

ESG strategie je vhodná pro širokou škálu společností, a to bez ohledu na jejich velikost, odvětví nebo fázi vývoje. Je však nezbytná pro firmy, které:

 • podléhají regulačním požadavkům v oblasti ESG,
 • chtějí se aktivně podílet na udržitelném rozvoji a chránit životní prostředí,
 • chtějí být zodpovědným zaměstnavatelem a budovat silnou firemní kulturu,
 • chtějí zlepšit vztahy s klíčovými stakeholdery, jako jsou investoři, zákazníci, dodavatelé a regulátoři.

Jaký je přínos služby:

 • ESG strategie pomáhá firmám snižovat rizika a náklady. Například investice do energetické efektivity se vrátí v podobě nižších provozních nákladů.
 • ESG strategie otevírá nové obchodní příležitosti. Roste počet investorů a zákazníků, kteří preferují firmy s dobrým ESG profilem.
 • ESG strategie pomáhá firmám budovat silnou firemní kulturu a zvyšovat motivaci zaměstnanců. Zaměstnanci se cítí lépe ve firmách, které se chovají zodpovědně k životnímu prostředí a společnosti.