Strategie komunikace udržitelnosti

Komunikace

Služba obsahuje:

  • STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO MARKETING - získáte komplexní podklad pro realizaci komunikaci udržitelnosti napříč vlastními komunikačními kanály vč. obsahové strategie, komunikačního a implementačního plán. Dokument poslouží také jako podklad pro reklamní agentury.  
  • DEFINICE TÉMAT UDRŽITELNOSTI - vydefinujeme relevantní témata pro komunikaci a její implementaci do reálné komunikace firmy. 
  • PREVENCE GREENWASHINGU - jsme garantem prevence greenwashingu a v každé strategii dohlížíme na obsah tak, aby nesklouzl ke greenwashingu. 
  • HLOUBKOVÁ ODBORNOST V TÉMATU - díky naším odborným znalostem v oblasti udržitelnosti, ale i bohatou praxí v komunikaci dokážeme efektivně spojit tyto dva světy a nastavit strategii a obsah srozumitelně a uvěřitelně. 
  • PRINCIPY KOMUNIKACE UDRŽITELNOSTI - námi připravená strategie naplňuje všechny aspekty správné komunikace udržitelnosti. 
  • OBSAHOVÝ A KOMUNIKAČNÍ PLÁN - součástí strategie komunikace udržitelnosti je také konkrétní plán realizace v obsahu v rámci nastaveného komunikačního mixu firmy

Pro koho je služba vhodná:

Pro firmy, které už mají aktivity v oblasti udržitelnosti aktivity realizuji a chtějí je komunikovat s co největším dosahem a bez greenwashingu.

Jaký je přínos služby:

Dostanete dlouhodobý návod pro svůj tým i externí agentury, jak úspěšně komunikovat udržitelnost navenek i dovnitř firmy. Vaše týmy se naučí, co a jak komunikovat s úspěchem a bez obav z greenwashingu.

Strategie komunikace udržitelnosti je investice, která se firmě mnohonásobně vrátí. Efektivní komunikace o udržitelnosti pomáhá firmám posilovat reputaci, budovat důvěru u stakeholderů, zvyšovat atraktivitu na trhu a dosahovat dlouhodobého úspěchu.