Sport teď vstupuje do nové éry. I do její podoby se propisuje udržitelnost.

Tiskové zprávy

16. února 2022, Praha –  Máloco poutá tak obrovské množství emocí a pozornosti jako sport. Sportovní události sledují miliardy lidí a organizátoři vědí, že mají jedinečnou příležitost probudit u diváků po celé planetě zájem o celospolečensky diskutovaná témata. Tím aktuálním je udržitelnost. A ne jinak tomu je i u právě probíhajících zimních Olympijských her v Pekingu, což dokládá zpráva o udržitelnosti před hrami v Pekingu Můžou za to hlavně aktivity Mezinárodního olympijského výboru, který se dlouhodobě zasazuje o větší udržitelnost ve sportu a zavázal se snížit emise skleníkových plynů do 2030 o 45 %. Jak na tom ale sport ve skutečnosti je? Zapojujeme se také v Česku do trendu udržitelnějšího sportu a cirkulárního pořádání událostí?

V kontextu olympijských her předvedlo potenciál cirkulární ekonomiky už nedávno Tokio, kde kladly důraz na používání recyklovaných a recyklovatelných materiálů. Postele pro sportovce byly vyrobené z lepenky, pódia z recyklovaného plastu, a na medaile byl použit materiál z recyklovaných elektronických zařízení. Peking letos aspiruje prvenstvím ve svém závazku pokrýt obnovitelnou energií všech 25 sportovních míst. Inspirace ve spojení sportu a udržitelnosti není jen na Olympiádě. Zahraniční sportovní kluby i asociace už tuto otázku vnímají delší dobu. Inspirativní je i vlastní řebříček udržitelnosti, který si vede i britská BBC. Ta hodnotí kluby Premier League na základě využití energií, práci s odpadem, nebo možnosti rostlinného občerstvení na zápasech.

„Ve srovnání s jinými průmyslovými odvětvími, je dopad sportu na životní prostředí méně diskutován, i když je velmi patrný. Například, když si vezmeme, že uhlíková stopa olympijských her v Tokiu byla 2,3 tun CO2, což se rovná ročním emisím asi půl milionu automobilů. Podle informací, co mám, tak u Pekingu se očekává dopad uhlíkové stopy na 1,3 mil CO2. Proto je nyní čas, aby sportovní lídři a organizace jednali, našli řešení problému a napravili své dodavatelské řetězce ve snaze dosáhnout udržitelnosti a splnit cíle ESG,“ vysvětluje Laura Mitroliosová, ředitelka poradenské společnosti CIRA Advisory a členka komise Českého olympijského výboru pro udržitelnost na období 2021-2025.

Jak změnit sport na více udržitelný?

Aby to bylo trochu jednodušší, dává smysl se zaměřit na 5 klíčových oblastí udržitelnosti, které dokáží ovlivnit i sport – voda, odpad, emise uhlíku, produkty a obaly. Právě tyto elementy určují směřování sportu a dopad na životní prostředí. „Musíme myslet za hranice samotného sportu, jako na celý ekosystém. Je potřeba přemýšlet například nad dresy hráčů, logistikou návštěvníků, odkud je čerpaná voda, jak je stadion postaven a mnoho dalších faktorů, které určují dopad sportu na životní prostředí. Zálohované kelímky a tříděný odpad sport nezmění ve více udržitelný. Sportovní průmysl ušel kus cesty, stejně jako korporátní svět, ale stále je před námi dlouhá cesta,“ dodává Laura Mitroliosová. Právě z oblasti byznysu čerpá Laura Mitroliosová praktické příklady, kterými chce českému sportovnímu prostředí ukázat, kudy vedou cesty k udržitelnosti.

Udržitelnost v českém sportu

Každé sportovní utkání je svou podstatou event. V byznysovém prostředí je už organizace akce s ohledem na udržitelnost a minimalizaci odpadů běžnou praxí. Ve sportu cirkulární organizace eventu navíc přináší i edukativní rozměr směrem k širší veřejnosti. Svým dosahem na společnost přináší efektivní způsob prezentace tématu udržitelnosti ve sportu.

V českém prostředí nejvíce rezonují iniciativy dvou organizací – Českého olympijského výboru a Českého florbalového svazu. Český olympijský výbor vytvořil speciální komisi udržitelnosti, ve které diskutují své aktivity s cílem dosáhnout co největší zodpovědnosti. Zároveň spustil mezinárodní iniciativu As Sustainable As Possible (ASAP). Jejím smyslem je mentorovat zapojené olympijské výbory a další sportovní organizace z Evropy ve vytváření vlastních strategií udržitelnosti. „Těší mě, že tyto iniciativy se dostávají také na lokální úroveň a Olympijský výbor dělá konkrétní kroky k tomu, aby průvodní aktivity pod jejich taktovkou vytvářely minimum odpadu a edukovaly diváky zábavnou formou. Během letního olympijského festivalu si například návštěvníci mohli zkusit vyrobit vlastní medaile z recyklovaného plastu nebo navštívit panelovou diskuzi o udržitelnosti ve sportu,” uvádí Laura Mitroliosová. 

Český florbalový svaz začal u sebe v loňském roce pilotním projektem cirkulární kanceláře. Cílem bylo nastavit si odpadové hospodářství, provoz, ale i změnit nákupní procesy ve svém sídle dle principů cirkulární ekonomiky. Teď Český florbal kromě cirkulární kanceláře také pořádá udržitelné eventy v podobě sportovních utkání, recykluje prasklé florbalové míčky a tvoří z nich originální medaile. K udržitelnějšímu přístupu ve sportu začíná Český florbalový svaz vzdělávat také kluby, hráče a fanoušky.

Sportovní průmysl se ubírá správným směrem. Je však potřeba přejít od malých postupných kroků vedoucích ke splnění skromných cílů k velkým a odvážným, které podpoří skutečnou změnu,“ uzavírá Laura Mitroliosová. 

Kontakt pro média:

Mgr. Milan Suchý

suchy@ciraa.eu

+420 702 155 755

O CIRA Advisory

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu