Sundejme podpatky, obujme boty na míru

Podcast Loopa Vojty Kovala

Proč bych se jako zaměstnavatel měl snažit být více inkluzivní? Proč bych měl myslet na to, jestli mají všichni mí zaměstnanci rovná práva i pracovní podmínky bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci nebo speciální požadavky? Sice se tady v LOOPĚ většinou bavíme o cirkulární ekonomice a udržitelnosti z hlediska šetrnosti vůči životnímu prostředí, ale i tyto otázky patří pod širokou definici udržitelnosti. Sociální pilíř je totiž pro udržitelnost našeho podnikání velmi důležitý. Často se ale zaměstnavatelé ptají, co jim to přinese, především z ekonomického hlediska. Stejně jako u zavádění principů cirkulární ekonomiky do své praxe totiž vidí jen čas a peníze investované do opatření, která pravděpodobně přímo nezlepší například prodejní čísla.

Více