Únorové aktuality z cirkulární ekonomiky

Blog

Únorové aktuality z cirkulární ekonomiky

Co se událo v únoru v oblasti udržitelnosti? Přečtěte si o legislativní novince Evropského parlamentu, evropské analýze greenwashingu a inspirativním počinu inovativního centra IKEA Space10.

Foto: Anne-Sophie Rosenvinge

Poslanci EP chtějí novou legislativu na podporu cirkulární ekonomiky

Evropský parlament přijal v únoru politická doporučení, která mají vést k dosažení udržitelného oběhového hospodářství nejpozději do roku 2050, jak je uvedeno v Evropské zelené dohodě. Poslanci vyzvali Evropskou komisi, aby navrhla závazné cíle pro podíl recyklovaného materiálu, který musí být využíván v konkrétních odvětvích a u konkrétních výrobků. Do roku 2030 musí totiž Unie dosáhnout cílů, které souvisí právě s využíváním materiálů, spotřebitelskou stopou a životním cyklem produktů. Legislativa, která tyto cíle reflektuje, by měla vstoupit v platnost již letos.

„Je skvělé, že Evropská unie v souvislosti se Zelenou dohodou navrhuje konkrétní legislativní opatření. Jak ale víme, legislativní proces i zavedení kroků do praxe zabere ještě nějaký čas. Pokud si firmy osvojí principy cirkulární ekonomiky co nejdříve, získají tím nespornou konkurenční i ekonomickou výhodu. Dané návrhy a cíle Zelené dohody proto řešíme s klienty už nyní a klademe na ně velký důraz,“ říká ředitelka CIRAA Laura Mitroliosová.

Evropská komise zjistila greenwashing u 42 % produktů prodávaných online

Evropská komise každoročně provádí prověřování webových stránek s cílem zjistit, zda nebylo porušeno spotřebitelské právo v online prostoru. Letos se poprvé zaměřila také na praktiku tzv. „greenwashingu“. Ten je definovaný jako snaha firmy o sobě a svých produktech tvrdit, že jsou šetrné k přírodě, nebo společnost jako taková má minimální negativní dopad na životní prostředí. Své vlastní tvrzení ale následně nejsou schopni doložit, nebo se ukáže, že pouze zlomek aktivit společnosti má přesah do udržitelnosti.

„Greenwashing je při komunikaci udržitelných aktivit velkým tématem, což potvrzují i data Evropské komise. Až ve 42 % případů byly informace o produktech klamavé a mohli bychom je vnímat jako nekalé obchodní praktiky. Greenwashing je v poslední době velmi diskutované téma, ekologické hodnoty produktů získávají u spotřebitelů prioritu a řada firem toho marketingově zneužívá. Proto je správné, že zde existují kontrolní mechanismy, které chování firem sledují. Greenwashingu se dá ale předejít, značky by měly se svými zákazníky především komunikovat srozumitelně a transparentně. Protože pokud se firma následně potýká s obviněním z nekalých obchodních praktik, pošramocená důvěra se u lidí spravuje velmi těžce,“ vysvětluje Ivana Hekerle, ředitelka komunikace z CIRA Advisory.

Jak komunikovat udržitelný projekt, abyste se vyhnuli greenwashingu?

Přečíst

Tip na březen, měsíc knih: IKEA vydává Ideální město a přináší „recept“ na nová města budoucnosti

Vyšla nová kniha s názvem Ideální město, kterou vydalo inovační centrum IKEA Space10 sídlící v Kodani. To posbíralo inspiraci z 53 měst z celého světa a navrhuje, jak by se mohla města do budoucna rozvíjet, aby udržitelně rostla. Pokud se totiž budou vyvíjet dál současným tempem, městský prostor se do konce století rozšíří o 1,6 milionů čtverečních kilometrů. Pro lepší představu – to je jako po dobu následujících 78 let vybudovat každý den město o velikosti Manhattanu.

„Rozvoj měst s důrazem na udržitelné stavebnictví je pro cirkulární ekonomiku velkou prioritou. Je  proto skvělé vidět, že se dokážou lidé z celého světa spojit a přemýšlet nad budoucností stejným způsobem. I v Česku už rostou první budovy a projekty, které jsou cirkulární od prvotní myšlenky a mohou být inspirací pro ostatní. Skvělým příkladem úpravy městské části je projekt Špitálka v Brně od studia A8000, která chce z této nyní nevyužité části města udělat inovativní čtvrť s nejnovějšími technologiemi a důrazem na udržitelnost a ochranu přírodních zdrojů. Řeší se tak vše od energií, přes dopravu, veřejný prostor a zeleň až po chytré budovy a odpady,“ říká Laura Mitroliosová z CIRA Advisory.