Úsporné hospodaření s vodou ve výrobě aneb co si odnést z třetího webináře Cirkulární akademie

Blog

Úsporné hospodaření s vodou ve výrobě aneb co si odnést z třetího webináře Cirkulární akademie

Na začátku března proběhl třetí webinář Cirkulární akademie, tentokrát na téma úsporného hospodaření s vodou ve výrobě, ve kterém se účastníci dozvěděli řadu novinek a přístupů zaměřených na efektivní a udržitelné využití vodních zdrojů. Voda je pro cirkulární ekonomiku zásadním tématem, zvláště v kontextu sucha a vodního stresu. Tento webinář tak přinesl důležité poznatky a inspiraci pro účastníky, jak efektivněji nakládat s vodními zdroji, a přispět tak ke snížení vodního stresu a podpoře udržitelného rozvoje.

Cirkulární akademie

Modrozelená infrastruktura a cirkulární ekonomika


Karel Plotěný z ASIO představil koncept modrozelené infrastruktury a její vztah k udržitelným městům. Diskutoval o praktických aplikacích, jako je minimalizace odtoku srážkových vod, využití srážkové vody a recyklace odpadních vod. Dále představil kroky k udržitelnému nakládání s vodou, včetně analýzy hydrogeologických podmínek, a případovou studii Městské části Židlochovice – Líchy.

Nakládání s vodami a udržitelnost ve výrobních procesech


Jaroslav Nutil z Mondi Štětí prezentoval zkušenosti a postupy společnosti v oblasti nakládání s vodami v procesu výroby papíru a obalových materiálů. Představil přístupy, jakými jsou například zacyklení odpadních vod, využití odpadního tepla a dále přiblížil proces pravidelného reportingu týkající se vody, v rámci kterého společnost monitoruje měsíčně 40 ukazatelů.Cirkulární vodní hospodářství v praxi
Ondřej Flanderka ze společnosti SKANSKA představil koncept cirkulárního vodního hospodářství v kontextu zeleného stavebnictví. Mluvil o možnostech využití retenčních a akumulačních nádrží, zelených střech a o instalaci úsporných armatur dle požadavků EU Taxonomie. Zároveň vyzdvihnul téma biosolárních panelů (kombinace zelené střechy a solárních panelů) jako trendu blízké budoucnosti.