Voda už není neomezenou surovinou, je třeba ji šetřit a recyklovat. Nyní mohou firmy na vodohospodářský audit získat dotace

Tiskové zprávy

12. 3. 2021, Praha – Období sucha dokáže potrápit nejednu firmu, jejíž provoz je na vodě přímo závislý. Podle predikcí budou společnosti kvůli klimatickým změnám takovým situacím čelit stále častěji a měli by se na to připravit. Cestou může být takzvaný vodní audit, na který nyní mohou malé a střední podniky získat v rámci výzvy programu Poradenství OPPIK dotaci až 50 %. Audit pomůže jejich hospodaření s vodou zhodnotit a ukázat, jak s ní lépe nakládat. Firmy tak předejdou zbytečnému plýtvání, ušetří peníze a nemusí svůj provoz během sucha zastavit. Na vodní audit je ve výzvě alokováno 130 milionů korun. 

Voda už dávno není neomezeným zdrojem a její využívání bude v budoucnu stále více omezené. Dle plánů Evropské unie je potřebné navýšit množství recyklované vody do roku 2025 z dnešních 1,1 miliard kubických metrů ročně na šestinásobek. I proto je už nyní nutné začít hledat technologická řešení, která práci s vodou zefektivní a sníží její spotřebu jak v domácnostech, tak ve výrobních a zpracovatelských podnicích. „Vodní audit je možností pro všechny malé a střední podniky k tomu, aby se na změny ve vodním hospodaření firem dokázaly připravit. Dnes už přemýšlíme nejen nad šetrným zacházením primárně s pitnou vodou, ale také nad možnostmi, jak ji využít opětovně. Dotace je pro podniky příležitostí ke změně svého pohledu na vodu jako zdroj. Audit je navede například k tomu, jak začít zohledňovat zavedení recyklace vody a nebo jak najít ve svých procesech prostor pro využití užitkové nebo šedé vody,“ popisuje Pavel Sedláček z poradenské společnosti CIRA Advisory, která se zabývá zaváděním cirkulárních principů do fungování firem. 

Získejte o vodě přehled

Voda se využívá v každé firmě – buď přímo ve výrobních procesech nebo v administrativních prostorách. V obou případech dochází buď ke snížení její kvality nebo k přímé spotřebě. Pro začátek je tedy dobré zjistit, co se s vodou ve vaší firmě děje a na základě toho vybrat vhodná opatření. Právě s tím vám může pomoci vodní audit. „Začít se dá u přehledu spotřeby. Vhodnou variantou je instalace online vodních průtokoměrů, u kterých je možné si nastavit upozornění na překročení jistého limitu spotřeby. Ten můžete detekovat doslova v reálném čase, včetně plýtvání, malých i velkých havárií a úniků vody v čase, kdy nikdo provoz nevyužívá. V dalších krocích se pak můžete zaměřit na toalety a umyvadla, kde lze instalovat například perlátory, v případě rekonstrukce nebo výstavby se dají řešit zasakovací průlehy či takzvané zelené střechy,“ popisuje konkrétní možnosti a opatření Pavel Sedláček.

Kromě konkrétních doporučení může být výstupem z vodního auditu také získání značky Odpovědného hospodaření s vodou, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí. To může firmě přinést určité zvýhodnění v rámci OP TAK, tedy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.  

Vodní audit: první krok ke změně

Pokud chtějí firmy začít přemýšlet o vodním hospodářství jinak, musí učinit první krok – zjistit, jak jsou na tom nyní. Požádat o dotaci o vodní audit je možné do 30. 6. 2021. Více informací o možnostech vodního auditu a doporučení, jak o dotaci žádat, se dozvíte například na online webináři CIRA Advisory. Uskuteční se 31. 3. 2021 zdarma.