Vodní audit: dotovaná příležitost pro váš podnik

Blog

Vodní audit: dotovaná příležitost pro váš podnik

Často se ve firmách při auditech setkáváme s nevědomým plýtváním zdroji, které firmu stojí nemalé peníze. Cirkulární opatření tomu přitom dovedou efektivně předcházet a finance podniku naopak ušetřit. Výjimkou není ani šetrné hospodaření s vodou. Jak s ním ale začít a co všechno vlastně obnáší? Pomoci vám může tzv. vodní audit, o kterém mluvil projektový manažer CIRAA Pavel Sedláček na webináři.

Foto: Pexels.com

Zmapujte cestu vody ve své firmě

Co se skrývá pod pojmem vodní audit? Zjednodušeně jde o metodiku, která posuzuje, jak podnik zachází s vodou. A to na všech úrovních, od sběru dat až po její vypouštění. Nejdůležitější součástí auditu jsou finální návrhy na zlepšení hospodaření s vodou

Audit hospodaření s vodou je možné navíc financovat pomocí státních dotací, kterým se věnujeme v závěru článku.

Proč do toho jít?

Kromě už zmíněných nižších nákladů na vodu může vodní audit přinést vaší firmě mnohem více. Pomůže vám třeba:

 • přehledně zhodnotit současný stav
 • zefektivnit váš provoz – třeba znovuvyužitím vody nebo snížením vzniku vod odpadových
 • optimalizovat spotřebu vody ve firmě
 • získat potvrzení odpovědného hospodaření s vodou (OHV)

Jak vodní audit probíhá?

Audit má několik etap. Začíná seznámením se s podnikem a jeho osobní návštěvou. Následuje sběr dat a dokumentace, v případě potřeby i doplňující měření. Podnik musí projít celkem 12 oblastmi hodnocení, některé z nich uvádíme níže:

 • vymezení vodního hospodářství podniku – mapuje celou cestu vody v podniku, na jejím konci se posuzuje množství a kvalita vody
 • zacházení s vodohospodářskými daty – hodnotí se například sběr a následná správa dat
 • vodní zdroje – posuzuje se vodovodní síť podniku nebo to, jaká je kapacita jednotlivých zdrojů
 • vodovodní sítě – zajímá se o stav sítě, sleduje měření průtoků a ztrát
 • spotřeba vody – prověřuje, jak efektivní je spotřeba vody podniku
 • srážkové vody – zkoumá její dostupné a využívané množství
 • odpadní vody – posuzuje se její množství a kvalita, kritéria se řídí Kanalizačním řádem
 • recyklace vody – posuzuje opakované zpracování vody, které může znatelně snížit náklady

Závěr tvoří slibované vyhodnocení a návrhy opatření. K těm je obvykle připojena i odhadovaná cena zavedení inovace a doba návratnosti investice.

Díky dotacím v tom nejste sami

Jaké je třeba splnit podmínky a čemu je třeba se vyhnout? Nyní je aktuální dotace OPPIK. Ta je otevřená do konce června 2021, následovat bude nový program OPTAK.

OPPIK nabízí 50% pokrytí nákladů auditu, v absolutních hodnotách se pohybuje od 50 tisíc do 1 milionu korun.

O dotaci mohou zažádat pouze malé a střední podniky – ověřte si mimo jiné hlavně počet svých zaměstnanců, vejít se musíte do 250. Je třeba si dát pozor i na vazby vaší firmy na jiné podniky. Všechny partnerské společnosti se totiž sčítají dohromady. Mějte také na vědomí, že provozovna, ve které se bude audit provádět, musí být mimopražská. 

Získat značku OHV nebo provést doporučená opatření musí podnik do 3 let od proplacení dotace. Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách výzvy.