6 dotačních programů, které posunou vaše cirkulární projekty

Blog

6 dotačních programů, které posunou vaše cirkulární projekty

Jaké jsou aktuální dotační výzvy, které jsou vhodné pro projekty s prvky cirkularity? Na to odpovídala ředitelka CIRA Advisory Laura Mitroliosová a jednatelka MIDA Consulting Michala Pešková na webináři Podpora cirkulární ekonomiky díky dotacím ve vašich firmách. Přečtěte si jeho shrnutí.

Unsplash.com

V červnu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem 6 dotačních programů, které reflektují narůstající urgenci v oblasti životního prostředí, a podporují tak inovativní projekty, které aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe. Jedná se o podporu, která je určena už do určité míry zavedeným podnikům, podmínky totiž vyžadují minimálně 2 roky fungování firmy. Finanční balík, který MPO v rámci výzev rozdává, navíc slouží také k dorovnání rozdílů mezi Prahou a ostatními regiony. Šanci na získání dotace proto mají pouze projekty, které jsou realizované mimo hlavní město.

„Dotační projekty by vždy měly být především smysluplné pro firmu. Není efektivní vymýšlet projekty jen pro dotaci jako takovou. Projekt by měl odrážet střednědobou až dlouhodobou strategii firmy,” radí Michala Pešková z MIDA Consulting.

Máte šanci na získání dotace? Projděte naším Quick Checkem a získejte kvalifikovanou analýzu.

Zjistit víc

Unsplash.com

Dotační programy, které podpoří váš byznys

Inovační vouchery

Prvním z nově vypsaných programů je malý, ale velmi užitečný Inovační voucher. Ministerstvo v rámci něho alokovalo celkem 150 milionů korun pro malé a střední podniky, a to na nákup specializovaných služeb od výzkumné či vývojové organizace, jedná se nejčastěji o univerzity. Jeden žadatel může o voucher zažádat maximálně se třemi projekty, významnou pomoc znamená především pro zlepšení infrastruktury daného projektu, například nákupem prostředků pro speciální měření a podobně. Příjem žádostí je otevřen do 15. července tohoto roku.

Poradenství

Stejně jako Inovační vouchery je i program Poradenství určený pro malé a střední podniky. V tomto případě je ale finančně podpořený nákup poradenských služeb. Finance lze využít na oblast certifikací a tzv. vodní audit, který zanalyzuje nakládání s vodou ve vaší firmě a poradí, jak jej optimalizovat a ušetřit tak spotřebu pitné vody i financí.

Potenciál

Program, který dotačně podpoří i velké firmy, se nazývá Potenciál. Ten je určený na investice do konkrétních nákladů spojených s výzkumem a vývojem, tedy zejména do nových technologií a stavebních prací, které jsou s inovací spojené. V tomto případě, stejně jako v následujícím programu Aplikace, mají projekty zejména velkých firem šanci na úspěch pouze v případě, pokud má jejich projekt prokazatelně pozitivní vliv na životní prostředí.

Aplikace

Výzva pojmenovaná Aplikace podpoří projekty, jejichž výstupem bude hmatatelný produkt, ať už se jedná o prototyp, nebo funkční technologii. Úspěšné získání financování je podmíněné závěrečnou prezentací výsledků. Finance je možné využít i na konsorciální projekty, tedy i na náklady partnerů zapojených do projektu. V rámci programu Aplikace je alokovaných celkem 2,5 miliard korun.

Inovace

Populárním je program Inovace, zejména proto, že jako jediný z výzev podpoří samotnou výrobu, která ale musí být nějakým způsobem inovovaná. Kromě výroby může projekt získat dotaci také na související marketingové a organizační inovace. Částka, kterou je možné získat, se odvíjí od velikosti podniku.

Digitální podnik

Poslední výzvou je Digitální podnik. Jedná se o zcela nový program MPO, jehož cílem je podporovat digitalizaci a automatizaci v malých a středních podnicích. I proto je do něj prozatím alokováno pouze 150 milionů korun. Pokud se ale tento typ podpory osvědčí, je pravděpodobné, že ji budou moct využít i firmy většího rozsahu. I tady je dotace provázaná s cirkulární ekonomikou, která je podmíněna prací s efektivním nakládáním s daty a informacemi.

Přehled dotačních výzev

MIDA Consulting