Jak zavést digitální pasy do průmyslu?

Blog

Jak zavést digitální pasy do průmyslu?

Materiálové pasy výrobků mají v evropském prostoru vstoupit v platnost od roku 2024. Legislativně se budou opírat o nové Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků a týkat se budou nejprve vybraných odvětví – textilního průmyslu, stavebnictví a zpracování průmyslových baterií a baterií pro elektromobily. Materiálové pasy mohou představovat přínosy v podobě rozvoje cirkulární ekonomiky a cirkulárních obchodních modelů. Technické řešení nabízí například software společnosti Circularise. Ta nedávno získala masivní finanční podporu ve výši 11 milionů eur od investorů a soukromých firem. Jakým směrem se ubírá další rozvoj technologií digitálních pasů výrobků?

Pro základní informace o tématu digitálních pasů a blížící se legislativě spojené s tímto tématem čtěte náš článek Digitální pasy výrobků – čeká nás už brzy další byrokratická zátěž, nebo příležitost k rozvoji ekonomiky?

Digitální pasy evidují informace o materiálech, ale i o dodavatelském řetězci včetně informací o duševním vlastnictví

I přes existující a funkční technická řešení materiálových pasů výrobků zůstávají stále nedořešené mnohé základní otázky. A to například rozsah, který by měly tyto softwary či aplikace pokrývat. Ideálně by měla technická řešení pro evidenci digitálních pasů výrobků zahrnout celý hodnotový řetězec daného odvětví a také zajistit bezpečné uložení všech dat a citlivých informací, které budou firmy do evidence ukládat. Například informace spojené s obchodním tajemstvím nebo duševním vlastnictvím. Právě těmito problémy se chce intenzivně zabývat nizozemská společnost Circularise, která získala na podzim tohoto roku finanční podporu 11 milionů eur na další rozvoj svého softwaru pro materiálové pasy.

Dopad i na automotive segment, výrobce obalů nebo stavebnictví, tedy obory s vysokou uhlíkovou stopou

Software společnosti Circularise je založený na blockchainové technologii a svým klientům poskytuje i takové informace jako ověření původu materiálů nebo řízení uhlíkové stopy. Právě tyto funkce jsou užitečné pro firmy z oboru zpracování chemikálií, plastů a kovů, ale i z oboru automotive, elektroniky nebo výroby obalů a stavebních konstrukcí.

Poskytnutá finanční podpora by tak společnosti Circularise měla sloužit jako prostředek pro další rozvoj softwaru speciálně pro tato odvětví. Z tohoto důvodu navázala firma mimo jiné také spolupráce se značkami jako jsou Mitsubishi Chemicals, Philips Domestic Appliances nebo Porsche.

Digitální pasy poskytují užitečné informace i do nefinančních reportů firem

Start-up Circularise má také velkou podporu ze strany Evropské komise. Circularise totiž svým softwarem pro evidenci materiálů poskytuje řešení pro strategické plány EU v oblasti dekarbonizace nebo evidence nefinančních dat ESG. A to zároveň v plné ochraně dat díky blockchainové technologii.