Cirkulární akademie

Úvodní stánka

Služba obsahuje:

Vzdělávací aktivity na témata spojená s cirkulární ekonomikou. Online i prezenční formu vzdělávání ve formě webinářů a praktických workshopů. Exkurze s cílem seznámit účastníky s principy cirkulární ekonomiky v praxi a ukázat zajímavé příklady firem působících v Česku.

Pro koho je služba vhodná:

Pro klíčové manažery firem a zaměstnance napříč všemi odděleními (výrobní, nákupní, marketing & PR, CSR & ESG & udržitelnosti). Představitelům měst a obcí, kteří chtějí jít příkladem ať už v realizaci cirkulárních úřadů nebo zadávání odpovědných a cirkulárních zakázek. Pro zainteresovanou veřejnost, studenty a nadšence pro témata spojená s udržitelností.

Jaký je přínos služby:

Vzdělávání je důležité pro rozvoj a well-being zaměstnanců. Je také klíčové v procesu nastavování udržitelnosti ve firmě či instituci v rámci interní komunikace. Účastníci kurzu budou moci také navázat zajímavé spolupráce a vstoupí do prostředí cirkulární praxe.