Vytváříme synergie mezi byznysem a přírodou

Provádíme firmy světem udržitelnosti, ESG a cirkulární ekonomiky. Od strategických kroků, přes vzdělávací aktivity až po firemní komunikaci.

Úvodní stánka

Služba obsahuje:

Zjistíte, jak je na tom Vaše firma z hlediska udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Rychlá analýza firmy dle naší vlastní metodiky, reflektující potřeby firem a aktuální legislativní opatření na úrovni EU a ČR.

Pro koho je služba vhodná:

Nezáleží na velikosti, typu ani oboru činnosti firmy. Analýza udržitelnosti je užitečným nástrojem pro všechny firmy, které chtějí prosperovat v dlouhodobém horizontu a zároveň přispívat k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

Jaký je přínos služby:

Analýza udržitelnosti je první cesta k firemní strategii udržitelnosti, ESG reportingu a krok k zlepšení přístupu k financování.

Služba obsahuje:

Provedeme vás spletitým tématem ESG a společně definujeme co nejefektivnější a nejúčinnější cestu k větší udržitelnosti vaší společnosti. Nastavíme celý proces od získání potřebných dat, přes definování materiálních témat, cílů a ESG strategií až po finální tvorbu ESG reportingu.

Pro koho je služba vhodná:

Naše ESG poradenství vám pomůže připravit se na budoucnost. ESG je klíčovým faktorem pro dlouhodobou prosperitu a odolnost firmy. Pomůžeme vám identifikovat a předcházet rizikům spojeným s klimatickými změnami, nedostatkem surovin, nebo sociálními problémy.

Jaký je přínos služby:

Získáte náskok v oblasti ESG. Máme bohaté zkušenosti s implementací ESG principů v různých oborech. Nabízíme komplexní služby od analýzy a strategie až po implementaci a reporting. Jsme experti na ESG legislativu a trendy. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů v oblasti ESG.

Služba obsahuje:

Nastavíme procesy ve vaší firmě dle požadavků nefinančního reportingu ESG. Vytvoříme adekvátní podmínky pro vznik interní pracovní pozice ESG specialisty, který bude dále rozvíjet témata udržitelnosti.

Pro koho je služba vhodná:

Budeme vám krýt záda - vyplníme nedostatek interních kapacit tak, abyste dostáli všem legislativním požadavkům. Pomůžeme vám s efektivní implementací ESG principů a získáme pro vás tímto novou konkurenční výhodu.

Jaký je přínos služby:

Díky službě outsourcovaného ESG manažera vám pomůžeme dosáhnout vysoké kvality výstupů, které budou korespondovat s ESRS standardy i zvolenou ESG strategií.

Služba obsahuje:

Unikátní metodiku, jak zavést cirkulární ekonomiku do byznys modelů a dodavatelských řetězců firmy. V rámci cirkulární ekonomiky řešíme témata jako jsou odpady, materiálové toky, ekodesign, digitalizace, cirkulární nákupy, ...

Pro koho je služba vhodná:

Pro firmy, které chtějí efektivně využít materiálové zdroje ve svém provozu, a dosáhnout tak podstatných úspor.

Jaký je přínos služby:

Principy cirkulární ekonomiky jsou způsobem, jak úsporně zacházet s materiály, energiemi i odpady, a nacházet tak nové obchodní příležitosti. Kromě vlastní metodiky pracujeme rovněž s výstupy LCA a MFA studií.

Služba obsahuje:

Podíváme se na stávající komunikaci vaší firmy z pohledu udržitelnosti. Vypracujeme podrobnou analýzu, co v komunikaci funguje, nefunguje. Zaměříme se také na hrozby greenwashingu. Připravíme detailní výstupní zprávu, která může sloužit jako podklad pro strategii komunikace i jako brief pro vaše kreativní agentury.

Pro koho je služba vhodná:

Pro firmy, které už mají aktivity v oblasti udržitelnosti a chtějí je komunikovat s co největším dosahem a bez greenwashingu.

Jaký je přínos služby:

Dostanete srozumitelnou analýzu, která vám zodpoví otázky typu proč to má smysl, a jak se ke komunikaci strategicky postavit. Dostane komplexní obrázek o stávajícím stavu, to dobré i to ne zcela uspokojivé.

Služba obsahuje:

Díky dlouholetým zkušenostem naších expertů na marketing a komunikaci zrealizujeme nastavenou strategii komunikace udržitelnosti, resp. komunikační a obsahový plán.

Pro koho je služba vhodná:

Pro firmy, které už mají aktivity v oblasti udržitelnosti ale nemají stálý marketingový tým, který by jim dokázal zajistit specifickou komunikaci v tématu udržitelnosti.

Jaký je přínos služby:

Zviditelníte se v tématu udržitelnosti bez obav z greenwashingu. V našem týmu jsou zkušení experti, kteří dlouhá léta pracovali v PR a komunikačních agenturách. Přesně tak ví, jak strategii i plány komunikace nastavit tak, aby byly úspěšné.

Služba obsahuje:

Obsahový management a copywriting v oblasti udržitelnosti. Nastavíme vhodný obsah a obsahový plán udržitelnosti v rámci komunikace firmy. Zkoordinujeme komunikační kampaně s pohledu obsahu. Připravíme obsah firmě na míru, tak, aby byl srozumitelný pro všechny.

Pro koho je služba vhodná:

Pro firmy, které potřebují tvořit kvalitní a důvěryhodný obsah na téma udržitelnost pro svou cílovou skupinu.

Jaký je přínos služby:

Důvěryhodnost a zviditelnění u zákazníků díky kvalitnímu obsahu k tématu udržitelnosti, kteří připravují zkušení odborníci. Content marketing je efektivní nástroj pro dosažení široké škály marketingových a komunikačních cílů.

Služba obsahuje:

Vzdělávací aktivity na témata spojená s cirkulární ekonomikou. Online i prezenční formu vzdělávání ve formě webinářů a praktických workshopů. Exkurze s cílem seznámit účastníky s principy cirkulární ekonomiky v praxi a ...

Pro koho je služba vhodná:

Pro klíčové manažery firem a zaměstnance napříč všemi odděleními (výrobní, nákupní, marketing & PR, CSR & ESG & udržitelnosti). Představitelům měst a obcí, kteří chtějí jít příkladem ať už v realizaci cirkulárních ...

Jaký je přínos služby:

Vzdělávání je důležité pro rozvoj a well-being zaměstnanců. Je také klíčové v procesu nastavování udržitelnosti ve firmě či instituci v rámci interní komunikace. Účastníci kurzu budou moci také navázat zajímavé spolupráce ...

Služba obsahuje:

Firemní vzdělávání na míru.Ve společném dialogu definujeme vaše firemní potřeby a očekávání a následně připravíme specifický formát a konkrétní témata vzdělávání.Interaktivní vzdělávání zaměřené na hlubší ...

Pro koho je služba vhodná:

Díky individuálně nastavené formě je služba vhodná pro všechny druhy firem i institucí.

Jaký je přínos služby:

Individuálně nastavené vzdělávací aktivity zaručí, že si firma přesně a jasně identifikuje své potřeby a témata, kterým se potřebuje věnovat. Díky tomu vybraná forma školení také co nejlépe odpovídá specifickým firemním ...

Služba obsahuje:

Probereme s vámi detailně témata cirkulární ekonomiky, ESG, udržitelnosti, odpadového hospodářství, uhlíkové stopy a mnoho dalšího.

Pro koho je služba vhodná:

Posuneme vaše podnikání o kousek dál. Nasměrujeme vás, kde začít a provedeme vás procesem změny vaší firmy.

Jaký je přínos služby:

Nastíníme Vám, jak se na Vaše podnikání podívat novýma očima, a to od vlastního provozu, produktového portfolia přes materiálové toky, dodavatelsko-odběratelský řetězec až po externí a interní komunikaci.

Klíčové aktivity

Podcast Loopa

ESG, změna klimatu, cirkulární ekonomika, digitalizace, greenwashing, vzdělávání. Jak si v těchto oblastech vede český byznys, ale i společnost samotná? Podcast LOOPA vzniká ve spolupráci s CIRA Advisory a vydal už více jak 60 epizod.

“Podcasty jsou populárnější než kdykoli předtím. Zvukový obsah je totiž vysoce účinný při předávání informací. Proto natáčíme rozhovory s firmami a projekty, které posouvají udržitelnost mílovými kroky kupředu.”

Vojta Koval

Vojta Koval | moderátor podcastu

Cirkulární akademie

Založili jsme jediné komplexní vzdělávací centrum v České republice, které nabízí edukační aktivity na témata spojená s cirkulární ekonomikou. Naší vizí je vybudovat expertní centrum, kde se zájemci o cirkulární ekonomiku dozví širší konotace a získají hlubší znalosti, které jim umožní téma dále rozvíjet ve firemní praxi.

“Důležitým prvkem akademie je networking, tedy příležitost potkat podobně smýšlející lidi a propojovat existující řešení. Pozitivně hodnotí naši absolventi to, že jdeme v tématech do hloubky a ukazujeme fungování cirkularity v praxi.”

Dagmar Milerová Prášková

Dagmar Milerová Prášková | manažerka akademie

ESG

Provázíme firmy tématem ESG, a to od získání potřebných vstupů, přes definování materiálních témat, cílů a ESG strategií až po finální tvorbu ESG reportingu. Pomáháme firmám splnit legislativní povinnosti v souvislosti s ESG reportingem a otevíráme jim příležitosti pro další rozvoj a navázání obchodních partnerství.

“Firmy mnohdy začínají s ESG od konce. Řeší reporting, ale podceňují fázi výběru témat dle materiality i strategii udržitelnosti. Proto v rámci ESG řešíme s klienty detailně materialitu, prioritizaci akčních kroků a nastavení vhodných KPI.”

Laura Mitroliosová

Laura Mitroliosová | CEO

Greenwashing

Učíme firmy, jak se vyvarovat greenwashingu. Radíme, jak komunikovat transparentně a nastavit komunikační kampaně tak, aby měly reálný dopad na udržitelnost.

“Firmy to s udržitelnými aktivitami myslí v zásadě dobře. V zápalu nadšení přijdou však mnohdy s nápady, které mají pouze malý či krátkodobý dopad. Proto firmy vedeme ke strategickému přístupu a posuzování reálných dopadů.”

Ivana Hekerle

Ivana Hekerle | ředitelka oddělení komunikace

Cirkulární ekonomika

Provázíme firmy cirkulární ekonomikou - od úvodní analýzy, přes přípravu konkrétních kroků až po implementaci. Vycházíme přitom z naší unikátní metodiky, jak aplikovat cirkulární ekonomiku do byznys modelů a dodavatelských řetězců.

“Cirkulární ekonomika je trendem, který pomáhá firmám jak z ekonomické stránky, tak s naplněním strategií udržitelnosti. Proto firmám vysvětlujeme benefity cirkulární ekonomiky a její návaznost na další témata jako materiálové toky nebo digitalizace. ”

Samuel Štric

Samuel Štric | senior konzultant