ESG poradenství

Poradenství

Služba obsahuje:

 • ÚVODNÍ WORKSHOP - Představíme legislativní povinnost dle CSRD a navazující legislativy v kontextu vaší společnosti. Pomůžeme vám pochopit celou problematiku udržitelnosti v podnikání, základní principy cirkulární ekonomiky a ESG. Společně identifikujeme očekávání a příležitosti v ESG tématu.
 • ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU - Provedeme komplexní analýzu vašich ESG aktivit a určíme, v jakých oblastech máte největší potenciál pro zlepšení. Určíme vaši připravenost na reporting dle ESRS standardů a identifikujeme datové mezery a chybějící procesy. Vyhodnotíme stav udržitelnosti napříč procesy ve firmě a vypočítáme uhlíkovou stopu. Provedeme a vyhodnotíme stakeholder dialogy, přičemž identifikujeme pozitivní a negativní dopady společnosti od dodavatelsko-odběratelského řetězce až po vaše zaměstnance.
 • NAVSTAVENÍ ESG STRATEGIE - Vyvineme strategii ESG, která bude odpovídat vašim cílům a specifikům vašeho oboru. Vytvoříme matici materiálních témat, nastavíme potřebné procesy pro legislativní plnění a nastavíme akční kroky ke zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti.
 • ESG REPORT A IMPLEMENTACE - Implementujeme téma ESG napříč vaší společností a nastavíme efektivní proces pro práci s daty a pravidelné vyhodnocování cílů spojených s cíli a KPI v oblasti ESG a reportingem ESG.
 • ZÍSKÁTE PODPORU - Poskytneme vám průběžnou podporu a školení, abyste byli v oblasti ESG vždy na špičce.

Pro koho je služba vhodná:

 • Pro společnosti, které potřebují doložit nefinanční data svým odběratelům.
 • Pro společnosti, které momentálně nedisponují expertizou v ESG a nejsou schopni sehnat ESG manažera na trhu za adekvátní cenu (naše služba ESG manažer na míru je až o polovinu levnější než nábor nového ESG manažera).
 • Pro společnosti, které chtějí být udržitelné, vidí v ESG příležitost odlišit se od konkurence a chtějí být lídrem na trhu.
 • Pro firmy, které chtějí být atraktivní pro investory, banky a hledají nové příležitosti pro rozvoj.

Jaký je přínos služby:

Díky nám získáte náskok v oblasti ESG v těchto oblastech:

 • LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY - Svět se mění a s ním i legislativa. ESG poradenství vám pomůže splnit všechny relevantní normy a nařízení, jako je EU Taxonomie, NFRD/CSRD nebo GRI.
 • ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY PRO INVESTORY - Investoři stále více hledají firmy, které se chovají zodpovědně a udržitelně. ESG poradenství vám pomůže zlepšit vaše ESG skóre a přilákat tak zodpovědný kapitál.
 • ZLEPŠENÍ REPUTACE A IMAGE FIRMY - Ukažte světu, že vám záleží na životním prostředí, společnosti a správě věcí veřejných. Silné ESG skóre posílí vaši reputaci a přiláká talentované zaměstnance.
 • KONKURENČNÍ VÝHODA - Firmy, které se aktivně zabývají ESG, jsou lépe připraveny na budoucí výzvy a dokáží lépe reagovat na měnící se tržní podmínky.
 • SNÍŽENÍ RIZIKA A NÁKLADY - ESG poradenství vám pomůže identifikovat a předcházet rizikům spojeným s klimatickými změnami, nedostatkem surovin, nebo sociálními problémy.
 • EFEKTIVITY A PRODUKTIVITA - Implementace ESG principů může vést k optimalizaci procesů, úspoře energie a materiálů a celkovému zefektivnění firmy.