Nedostatek ESG odborníků pomůže vyřešit ESG manažer na míru - naše nová služba

Blog

Nedostatek ESG odborníků pomůže vyřešit ESG manažer na míru - naše nová služba

Pro firmy nově nabízíme službu ESG manažer na míru. Do firmy vám ihned přinese expertízu v oblasti ESG dle vašich individuálních potřeb, a vy tak buď získáte čas na interní nábor správného ESG experta nebo vám pomůžeme vykrýt nedostatek kapacit v kritickém období – typicky v čase tvorby reportingu nebo strategie pro ESG.

Co od ESG manažera na míru očekávat?

Služba ESG manažera na míru je forma outsourcingu kapacit ESG expertízy nastavená vašim individuálním potřebám. V CIRAA kombinujeme znalosti předních odborníků na všechny aspekty ESG. Pomůžeme vám s nastavením sběru dat, reportingu dle ESRS standardů, doporučíme konkrétní zlepšení a povedeme projekty v oblasti “E” a “S”. Vaši unikátní ESG cestu vám navíc pomůžeme i správně komunikovat dovnitř firmy i ven.

Záleží tedy pouze na vás a vaší firmě, co aktuálně od ESG potřebujete. Díky outsourcingové formě služby si navíc flexibilně určujete, kolik práce od ESG manažera na míru v daném období potřebujete a dle toho i sami korigujete cenu služby.

ESG manažer na míru v kostce:

 • Získáte proaktivní přístup k implementaci a dodržování ESG kritérií.
 • Máte předvídatelné a transparentní náklady na outsourcing ESG manažera.
 • Ušetříte čas a zdroje díky zaměření na klíčové aktivity firmy.
 • Služby ESG manažera si můžete přizpůsobit vašim specifickým potřebám.
 • Snadno zvýšíte nebo snížíte rozsah služeb v závislosti na vašich aktuálních požadavcích.

Získáte flexibilní řešení, které se snadno přizpůsobí měnícím potřebám firmy.

Dozvědět se více o službě

Získáte čas na zabezpečení interních kapacit pro ESG

Dle globálního průzkumu Manpower v 41 zemích světa má až 44 % firem stanovené ESG plány či strategie. Pouze 6 % z nich ale uvádí, že mají pro dosažení cílů ty správné zaměstnance. Tento trend potvrzuje i naše zkušenost, a právě proto vám chceme pomoci si správně nadefinovat, jakou roli pro ESG ve firmě potřebujete, abyste zároveň toto téma obsáhli časově i finančně co nejefektivněji.

Pomůžeme vám zjistit, zda pro vaši firmu hledáte spíše datového analytika nebo nového strategického ředitele, který ESG agendu povede. Spolu s vámi také zjistíme, zda pro ESG potřebujete vytvořit zcela novou pozici či tým, nebo stačí agendu rozdělit mezi stávající zaměstnance

Kde už jsme s ESG pomohli? Podívejte se na naši práci pro Direct, E.ON nebo Ton.

ESG manažer je rychlou a levnější alternativou

Rukama nám prošlo už nespočet projektů, kterým jsme pomáhali s nastavením nového byznys modelu, s projektovým řízením konkrétních udržitelných řešení nebo s nastavením komunikační strategie. Situaci u vás ve firmě tak dokážeme rychle a efektivně zmapovat a doporučit vhodný postup.

Známe detailně legislativní náležitosti ESG reportingu i následné komunikace, navíc také z první ruky sledujeme nejnovější trendy – jsme hodnotiteli byznysových soutěží a žebříčků udržitelnosti a pro MPO tvoříme novou metodiku pro Cirkulární audit. V rámci služby ESG manažera na míru tak dokážeme vaši situaci zhodnotit až o 60 % levněji než jsou náklady na plat interního zaměstnance. Navržené řešení vám tak může dlouhodobě ušetřit značné finance.

Více o CIRAA

ESG manažer na míru vám pomůže:

 • Definovat materiální témata.
 • Identifikovat klíčové stakeholdery a facilitovat dialogy.
 • Implementovat ESG do firemních procesů a nastavit mechanismy pro sběr dat.
 • Zmapovat dodavatelsko-odběratelské řetězce z pohledu ESG.
 • Vytvořit komplexní ESG report dle ESRS standardů.
 • Mentorovat váš interní ESG tým a rozvíjet jeho kompetence.

ESG kritéria se stávají klíčovým faktorem pro investory, zákazníky i zaměstnance. Udržte si konkurenceschopnost a prosperující budoucnost vaší firmy díky včasné a efektivní implementaci ESG principů.

Máte otázky? Na vše vám rád odpoví náš kolega Samuel Štric.