Český florbal se stává průkopníkem udržitelnosti ve světě sportu. Nový udržitelný směr Českého florbalu bude na startu stát na třech pilířích – snižování uhlíkové stopy kanceláře, cirkulárních eventech a osvětě komunity. CIRAA je u přeměny Českého florbalu od začátku, pomáhali jsme se samotným auditem kanceláří, nastavením strategie i podobou „cirkulárních” sportovních utkání.

Poradenství při plánování Veolia Place